Съвети при обединяване на кредити

  • 26 юли 2019
съвети-при-кредити

Имате да изплащате няколко потребителски или бързи заема, имате и един – два лизинга, имате и кредитна карта, която от някоя услужлива кредитна организация са ви предоставили преди време „Ей, така, да си имате малко пари под ръка”.

Всички тези кредитни задължения, които имате и вноските, които внасяте на различно число от месеца лека – полека ви натоварват и чувствате, че скоро няма да можете да се справите с погасяването им.

Всичко това ви кара да впуснете в търсене на някакъв приемлив начин, с който да излезете от неприятната финансова ситуация, в която някак неусетно сте попаднали.

И напълно логично се насочвате към един от най-популярните в момента кредитни продукти – обединяване на заеми, който се предоставя от всички кредитни организации и институции.

Идеята за обединяване на кредити не е никак лоша, стига да вземете правилно решение и да извлечете максимална полза от това обединяване.

Как да обедините задълженията си така, че да имате реална полза?

Първо нека видим какво представлява този кредитен продукт. Обединяването или консолидирането на кредитни задължения е начин да бъдат обединени няколко кредита в един при по-изгодни условия за вас като кредитополучатели. Консолидирането може да бъде извършено по няколко начина: чрез рефинансиране или чрез обединяване на няколко кредита в един.

При рефинансиране заменяте настоящия си кредит с нов, по-голям като размер заем, който ви се предоставя при по-добри условия (по-ниски лихви, по-изгоден за вас срок на погасяване и други). Казано по друг начин, ако имате заем например от 5000 лв., който сте усвоили при не толкова добри условия, можете да го заемите с нов в по-голям размер, с който да погасите текущия си заем и да ви останат свободни финансови средства, с които да разполагате както намерите за удачно. Рефинансирането е добър избор тогава, когато условията по новия заем са по-изгодни за вас.

Обединяването на няколко заема в един не означава да вземете нов кредит, а да консолидирате (съберете на едно място) вноските по всичките си кредити в една, като по този начин ще плащате само веднъж месечно и задълженията ви ще са само към една кредитна компания. Този вариант е удачен, ако искате да се спасите от допълнителни такси, ако лихвите, при които се предоставя този кредитен продукт са по-ниски и ако искате да се отървете от притесненията да не забравите или забавите погасяването на някоя от месечните вноски по заемите.

Към консолидирането на заеми спада и варианта да изтеглите нов кредит от кредитна организация различна от вашата и с него да погасите старите си задължения. И този вариант е изгоден единствено, ако новия заем, който ви се предоставя е с по-добри условия като по-ниски лихви, по-изгоден срок на погасяване и други.

Съвети при обединяване на кредити

Направете правилните изчисления

За да вземете най-доброто решение, първото, което трябва да направите е да разберете дали това обединяване ще е наистина полезно и най-вече изгодно за вас.

За да разберете, направете следното…

Отделете малко от времето си и направете някой изчисления. На лист запишете всички заеми, които към момента изплащате (не забравяйте и лизингите, кредитните карти, овърдрафта и т. н.). Добавете таксите и наказателните лихви, които ще трябва да платите, ако решите да обединявате. В една колонка напишете всички вноски, които трябва да внасяте всеки месец, прибавете и всички допълнителни разходи и сумирайте.

В друга колонка съберете всичките си доходи (от заплата, наем, хонорари или друго). От тази сума извадете месечните си домакински разходи.

След като сте готови, извадете от чистата сума, която ви остава след като се разплатите с енергото, мобилния оператор, ВиК или други, общата сума, която трябва да отделяте за месечни вноски по кредитите. Така ще сте наясно дали има смисъл да търсите обединение на кредитите или ще можете да се справите без тази кредитна услуга без проблем.

Открийте кредитната организация, която предоставя най-изгодните лично за вас условия за консолидиране на заеми

Ако сметките ви показват, че по-доброто решение ще е да обедините кредитите си, тогава идва малко по-сложното, а именно, да откриете най-изгодната за вас оферта.

За да се справите с отличен, трябва да разгледате условията, при които предоставят обединяване на кредити различните кредитни компании и банки. Направете щателно проучване на лихвите, срока на погасяване, размера на допълнителните такси (със сигурност ще трябва да заплатите някаква сума за допълнителни такси), наказателните лихви, застраховката, ГПР, има ли изискване за поръчители или някакво друго обезпечение, какви са условията при предсрочно погасяване и т. н., и т. н.

Важно е да знаете, че никой не ви задължава да поискате обединяване на кредити единствено от банката или кредитната компания, с която обикновено работите. Имате пълното право да кандидатствате за консолидиране в тази кредитна организация, която ви предоставя най-изгодните условия.

Рефинансиране или консолидиране

Да, знаем, че рефинансирането и обединяването на кредити се препокриват, но все пак има известна разлика между двата кредитни продукта и е важно да решите дали искате да изтеглите нов кредит, с който да погасите стария си заем, или ще ви е по-изгодно да обедините вноските по всичките си заеми в една вноска, която да плащате веднъж месечно на точно определена дата.

Ако се спрете на рефинансиране е много важно да обърнете внимание както на лихвите, така и на размера на новия кредит, който ще поискате. Защо?

Обикновено, когато потребителите избират този начин за справяне с кредитните си задължения не обръщат внимание на лихвите и срока на погасяване, тъй като смятат, че с новия кредит ще се отърват от задълженията си и ще „дишат” по-леко. Това до някъде е така, но само до някъде, тъй като ако новия заем е с по-високи лихви от досегашните или ако трябва да го изплащате много по-дълго, то той няма да е нито изгоден, нито полезен за вас.

Размерът също е от много голямо значение и ако не внимавате, можете да се окажете с кредит много по-голям от сумата, от която имате нужда, а ще трябва да го изплащате години наред.

За да избегнете импулсивното решение да рефинансирате при неизгодни условия не бързайте, а сметнете лихвите, срока на погасяване и вижте какъв ще е размерът на сумата, която реално ще ви остане след като покриете задълженията по стария си заем. За да бъде изгоден този вариант, то новия заем задължително трябва да бъде с по-ниски лихви, а срокът на погасяване трябва да не е прекалено дълъг.

Ако се спрете на консолидиране на задълженията си, тогава трябва да обърнете внимание дали след като обедините вноските по всичките си заеми лихвата ще намалее.

Преценете времето, в което ще обедините кредитите си

Изключително важно е да изберете правилното време, в което да потърсите консолидиране на заемите си. Защо? Ако не обърнете внимание кога кандидатствате за обединяване може да се окаже, че ще трябва да направите не една, а две вноски в един месец.

Затова, най-доброто време за обединяване е след като вече сте направили месечните си вноски по всички задължения. Така всичко ще следва естествения си ход, а вие ще имате достатъчно време, за да си направите добре сметката и да разпределите правилно разходите си за следващия месец.

Изберете внимателно размера на месечната вноски

Вноската, която ще внасяте всеки месец за погасяване на заема трябва да не е нито прекалено ниска, нито прекалено висока. Затова, преди да се подпишете под договора за обединяване на кредити пресметнете добре дали размерът на месечната вноска ви е изгоден. Изберете тази кредитна компания, която ви предлага месечна лихва, която няма да ви затруднява като размер при погасяването, но и да не е прекалено ниска, че да трябва да връщате кредита си много дълго време.

Четете внимателно договорите, преди да се подписвате

Ако все забравяте да четете договорите до край или ако бързате да се подписвате под договор, само и само да ви бъдат отпуснати пари по-бързо, никога няма да получите кредит при изгодни условия. Затова и всеки път повтаряме, че няма нищо по-важно от това преди да се подпишете под какъвто и да е договор да прочетете абсолютно всичко, което е описано в него и ако не разбирате нещо да поискате да ви бъде разяснено.

Не обединявайте заеми, за да финансирате бизнеса си или за лични нужди

Обединяването на кредити е услуга, която се предоставя на потребителите, за да им помогне да се справят със затрудненията си по погасяването на няколко кредита. Да обедините заемите си само, за да ви останат средства, с които да подпомогнете бизнеса си е меко казано доста наивно решение.

Ако наистина имате нужда от средства, които да използвате за лични нужди, ремонти или за бизнеса си, просто изчакайте малко и след като погасите старите си задължения кандидатствайте за потребителски или фирмен заем от някоя банкова институция.

Не кандидатствайте за нов кредит веднага след като сте обединили кредитите си

Обединяването на заеми е полезно само ако ви предоставя по-изгодни условия и облекчава финансовото ви положение. Ако след консолидирането побързате да изтеглите нов кредит, изобщо не си помагате, тъй като ще изплащате отново два заема вместо само един.

Не консолидирайте безлихвени кредити

Тъй като идеята на обединяването на заеми е да изплащате заем при по-ниски лихви, да консолидирате безлихвени заеми просто губи всякакъв смисъл. Не го правете!

Потърсете кредитен консултант

Този съвет е за тези от вас, които искат да са напълно сигурни, че обединяването на кредити, което искат да предприемат е наистина най-доброто и изгодно решение за тях към момента. Тези от вас, които имат добра финансова култура могат да се справят и сами, като следват съветите при обединяване на кредити и използват кредитен калкулатор, за да се уверят, че правят възможно най-изгодния избор.

съвети-при-кредити2

Как да се справите, ако дори и след консолидирането на заемите не ви остават достатъчно доходи, за да изкарате месеца?

Ако сте попаднали в ситуация, в която имате доста задължения, и сами разбирате, че колкото и изгодни да са условията по обединяването им, това е все пак си е кредитен продукт, който трябва да се изплаща. За да има полза от консолидирането, трябва и вие да положите малко усилия.

Можете да си помогнете, ако след обединяването на кредитите не продължите по същия начин както до този момент, а помислите как можете да увеличите доходите си.

Можете например да започнете да водите счетоводство на домакинството, като записвате всички приходи и разходи за месеца. Така ще знаете всеки един месец, след като погасите месечната вноска по заема си и след като се разплатите доставчиците на комунални услуги с какви свободни средства разполагате.

Друг начин да се справите е като проследите къде точно отиват парите ви. Може да ви се струва странно, но се оказва, че голяма част от хората изобщо не си дават сметка за какво и къде отива заплатата им и остават без пари едва няколко дни след като са я получили. Направете си списък за какво харчите и ако има възможност намалете някой от разходите.

Винаги след като получите заплата погасявайте първо кредита си. Така ще сте спокойни, че няма да просрочите и ще можете по-спокойно да разполагате с останалата част от заплатата си.  Ако нямате никаква възможност да намалите от месечните разходи, тогава потърсете втора работа, от която да получавате допълнителен доход.

Не взимайте прекалено много неща на лизинг. Обикновено, когато става дума за лизинг, доста хора забравят, че това си е вид кредит и не си дават сметка, че колкото повече неща взимат на лизинг, толкова повече увеличават кредитите си и съответно вноските, които всеки месец ще трябва да внасят, за да си изплатят кредита. Тези съвети са доста простички, но работят и не се изисква да правите кой знае какви промени в начина си на живот.

Кога обединяването на кредити е изгодно и кой може да се възползва от него?

Казахме го вече няколко пъти, но ще го кажем отново… Консолидирането на заеми е много полезна кредитна услуга, която позволява на потребителите, които усещат притеснение относно погасяването на няколко кредита да открият начин да се справят, като обединят своите кредити при по-изгодни за тях условия.

Този кредитен продукт е от полза както за хора, които имат един или два заема, така и за хора, които имат повече заеми (бързи кредити, потребителски, ипотечни, овърдрафт, кредитна карта и т. н.).

За обединяване на кредити може да кандидатства всеки един клиент на банка или кредитна компания, който до този момент е плащал редовно вноските си и има чисто кредитно минало.

Съвети  при обединяване на кредити

Кога не е добре да предприемате стъпки по консолидиране на заеми?

Ако си мислите, че след като обедините кредитите си и погасите старите си задължения, можете да пропускате или забавяте плащания. Това, че с обедняването ви се предоставя възможност да спестите пари от лихвите и да погасявате вместо няколко само един кредит не означава, че можете спокойно да пропускате вноски. Това си е заем и той трябва да се изплаща напълно коректно. В противен случай подлежите на същата наказателна процедура, на която подлежите при закъснение или просрочие при всеки един друг вид кредит.

Когато не сте напълно уверени, че ще можете да погасявате кредита си в договорените срокове.

Когато имате просрочия по някой от кредитите. Дори и да искате да скриете, че не сте си плащали редовно вноски по някой от заемите, при проверката, която задължително извършват и банките, и кредитните компании истината ще излезе наяве и така или иначе обединяване на заемите ще ви бъде отказано.

Ако търсите консолидиране на кредити само, за да ви останат свободни средства, с които да разполагате както намерите за добре, повярвайте, тази идеята никак не е добра.