Какво е обединяване на кредити?

  • 01 юли 2019
обединяване на кредити

Имате няколко кредита и се питате дали има някакъв приемлив вариант да се справите по-лесно с погасяването им. Слушате разговорите на колегите и приятелите си, в които обсъждат ползите и негативите от обединяването на задълженията и се улавяте, че все по-често се питате какво точно представлява това обединяване и може ли да е от полза и за вас.

Нека ви разкажем повече за това обединяване на задълженията, а вие ще прецените дали ще имате полза от него или не.

Какво е обединяване на кредити?

Обединяването на кредитни продукти, което на различни места можете да срещнете под имената „сливане” „рефинансиране” или „консолидиране” най-общо казано е вид кредитна услуга, която ви позволява в случай, че имате няколко малки като размер кредита да обедините вноските по тях в една, за да намалите крайната лихва по плащанията и да промените условията по кредита, за да стане той по-изгоден за вас.

Банкови или онлайн заеми можете да обедините?

Няма абсолютно никакво значение към какви кредитни институции имате задължения. Може да имате на пример два online кредита и един или два заема, които сте изтеглили от банка. Имате ли нужда, можете да консолидирате всички заеми в един, без това да представлява някакъв проблем.

Кой има право да слива задълженията си?

Отговорът е всеки един кредитоискател. Единственото условие, на което трябва да отговарят желаещите да обединят заемите си е да са били коректни при погасяването на задълженията си до този момент. Ако и вие сте били изрядни в плащанията на вноските, можете спокойно да се обърнете към избрана банка или кредитна компания и да поискате да се възползвате от услугата обединяване на кредити.

Основни стъпки, които трябва да предприемете, преди да кандидатствате за сливане на задълженията

Концентрирайте се и вземете решение

Преди всичко, трябва сами да решите какво искате да постигнете с обединяването на заемите: дали искате да консолидирате кредитите си, за да можете да се договорите с кредитната компания за по-ниска месечна лихва и по-дълъг срок на погасяване на заема или напротив – по-изгодно ще ви е да съкратите срока на погасяване за сметка на по-високата лихва, която да плащате всеки месец.

Обмислете целите си добре, тъй като това са две съвсем различни възможности и опции и трябва да сте напълно наясно какво искате да постигнете със сливането на заемите.

Направете правилните изчисления

След като решите кой от вариантите е по-изгоден за вас, трябва да съберете и изчислите общата сума от вноските на всеки един от заемите, които до този момент изплащате всеки месец. Към тази обща сума прибавете и неустойката, която кредитните институции ще ви начислят при предсрочно погасяване на заема (неустойката обикновено е в размер от 1% върху задълженията, които ви остават).

Обърнете специално внимание и върху ГПР, тъй като, за да има полза от сливането на задълженията, ГПР трябва да е по-малък от годишния приходен разход на досегашните ви задължения.

Ако след като съберете и изчислите всички суми и се окаже, че ако обедините задълженията си ще платите по-малко, тогава консолидирането на кредитите ви си струва усилията.

Спрете се на изгоден вариант

Вариантите за обединяване, от които можете да се възползвате са няколко и тук отново само от вас зависи на кой от тях ще се спрете:

Вариант 1

Можете да изтеглите по-голям по размер заем чрез рефинансиране, с който да покриете старите си задължения. Този вариант има доста почитатели сред потребителите, тъй като освен, че старите кредити са погасени, остават свободни финансови средства, които кредитоискателите могат да използват за лични цели.

Вариант 2

Имате опцията да слеете всички вноски по кредитите си в една, която да изплащате на една дата. Този вариант ще ви бъде полезен (и изгоден), ако искате да се възползвате от по-ниски лихви или се затруднявате да следите на коя дата кое задължение трябва да покриете.

Открийте подходящата кредитна организация

Последната стъпка, която трябва да предприемете преди да поискате обединяване на задълженията си е да не бързате с избора на кредитна компания. Никой не ви задължава да се обърнете към кредитната организация, която сте използвали до сега, затова е добре да не бързате, а да си дадете време, за да разгледате офертите поне на няколко кредитни институции.

Сравнете размерът на новата месечна вноска, която ще трябва да плащате, вижте колко е ГПР и накрая не забравяйте да се информирате каква ще е общата сума на новия кредит (сумата по кредита плюс всички допълнителни разходи).

Щом сте наясно с целите си, избрали сте си вариант и кредитна компания, която ви предоставя най-изгодните условия, можете да пристъпите към обединяване на задълженията си.

обединяване-на-кредити2

Какви преимущества има консолидирането на заеми?

Докато обяснявахме какво е обединение на кредити ние вече изброихме основните преимущества, но нека обобщим:

  • Обединяването на кредити ви дава възможност да промените размера на месечната си вноска и срока на изплащане на заема, като договорите по-добри и изгодни условия;
  • По-удобна и по-бърза процедура по обслужване на кредита. Тъй като не се налага да помните на коя дата вноската за кой кредит да платите, вие няма да пропуснете или забавите плащането на вноската и съответно ще си спестите проблемите, които могат да възникнат с кредитора.

Кога обединяването на заеми не е добра идея?

Ако условията, при които предоговаряте условията по новия кредит не са изгодни за вас, смисълът от обединението се губи. Защото както споменахме няколкократно, сливането на задължения има ефект единствено, ако можете да договорите по-ниски лихви или по-кратък срок на погасяване на заема.

Ако не сте на 100% уверени, че можете да се справите с вноските. Най-голямата грешка, която можете да направите е да потърсите обединение, ако знаете, че ще ви е невъзможно да се справите с погасяването на новия кредит.

Ако след като обедините кредитите си побързате да изтеглите нов заем. Още един кредит със сигурност ще утежни още повече финансовото ви положение и вероятността на да можете да се справите с вноските е много голяма.

Ако имате няколко безлихвени кредита, идеята да ги обедините не е много удачна, тъй като обединяването на задълженията ви няма как да ви е изгодно, при положение, че кредитите са с 0% лихва.

Ако имате лошо кредитно досие вероятността да ви бъде предоставена възможност да обедините кредитите си е малко вероятна. Знаете, че преди да ви бъде отпуснат заем, от кредитна компания или банкова институция, ще бъде извършена проверка на кредитното ви досие и ако то е лошо, в 95% от случаите нов заем или обединяване на задълженията ще ви бъде отказан.

И последно, няколко непоискани съвета…

обединяване-на-кредити3

Важно е да не забравяте, че обединението на кредитите не е „сребърен куршум”, който ще ви отърве от дълговете. Това е заем, който трябва да погасявате по същия начин, по който се погасяват всички кредити. Това, че сте обединили заемите си просто ви предоставя по-добри условия, но няма да заличи задълженията ви.

Ако вече сте наясно какво е обединение на кредити и смятате, че ще тази кредитна услуга ще е изгодна и за вас, за да сте напълно уверени, че наистина ще имате полза от нея, по-доброто решение е да се обърнете към кредитен консултант, който да извърши предварителните изчисления при да кандидатствате за консолидиране. Така ще сте по-спокойни, че изчисленията ще са правилни и ще можете да направите по-информиран избор за подходящата кредитна институция, към която да се обърнете за сливането на кредитите и ще можете да договорите много по-добри за вас условия по новия кредит.