Кога се опрощава кредит?

  • 27 сеп. 2018
кога-се-опрощава-кредит3

Истината, която трябва да признаем е, че почти всички имаме кредити. Някой имат по един потребителски или бърз кредит, други имат по няколко, трети имат ипотечни или купуват стоки на изплащане.

Да имаш заем в наше време не е нито страшно, нито срамно, а напълно в духа на съвремието ни. Всичко е наред до момента, в който можем да обслужваме редовно кредитите си, но понякога се случва да не можем да се справим. Оставаме без работа, сполетява ни нещастие или се оказваме изненадващо с дълг, който не ние сме направили, но се налага да плащаме. И тогава започваме да търсим начини да се справим със ситуацията и се питаме кога се опрощава кредит.

Ако и вие сте взели заем от банка/роднина/кредитна компания, ваш близък има потребителски или ипотечен кредит, който не може да изплаща или детето ви има да погасява студентски заем, сигурни сме, че и вие си задавате същия въпрос.

Тъй като сме наясно, че възможностите за опрощаване на кредит вълнуват всички, решихме да се опитаме да разгледаме накратко условията, при които е възможно (или не) един заем да бъде опростен.

Кога се опрощава кредит?

 

Договор за опрощаване

 

Според чл. 108 от ЗЗД задължението може да бъде опростено, ако заемодателя се откаже по своя воля от вземането си.

Какво означава това?

Най-просто казано, опрощаването на кредита може да стане факт, ако между вас като длъжник и вашия кредитор бъде сключен договор, в който заемодателя се откаже доброволно от взиманията си.

Опрощаване може да бъде извършено на всякакъв вид задължения, стига това да не противоречи на закона или да не го заобикаля.

Най-често опрощаваните заеми чрез сключване на договор за доброволно отказване на вземанията са:

  • Условни;
  • Неликвидни;
  • Срочни или частични взимания.

Не се опрощават задължения за издръжка (преди този момент да е настъпил и да е още в бъдещето), задължения за неоткрито наследство или подобни, тъй като противоречат на законовите норми Република България.

кога-се-опрощава-кредит1

Опрощаването се счита за каузален договор, може да бъде изрично или мълчаливо, но за да стане факт се изисква и двете страни да са съгласни. Казано по друг начин, ако вашият кредитор вземе решение доброволно да се откаже да си събере вземанията, но не ви уведоми, то неговото действие няма да има погасителен ефект.

Договорът за опрощаване може да бъде от възмезден или безвъзмезден характер, което най-просто казано означава следното:

Когато опрощаването има възмезден характер то най-често се прави с някаква цел. Примерно между вас и вашият кредитор има някакви предварителни договорки за изпълнение на едно задължение (solvendi causa) или да се придобие някакво право.

Доста често с подписване на договор за опрощаване се правят опити да се заобиколят данъчните закони. (Знаем, че в момента вниманието ви се изостри внезапно, но ние няма да ви дадем примери за това, тъй като не считаме, че тези действия са коректни).

Когато опрощаването има безвъзмезден характер, тогава кредитора ви дарява и това се счита за акт на щедрост. Тъй като е каузален договор, опрощаването изисква доказване.

Какво означава това?

Кредиторът, който извършва опрощаването трябва да докаже истинността на предприетите действия или иначе казано да опрости взиманията. За целта може да се възползва от възможностите, които му предоставя чл. 109 от ЗЗД, според който „Задължението се смята за погасено, ако документът за него се намира у длъжника, освен ако не се окаже, че му е върнат доброволно”.

Опрощаване на кредит при смърт – възможно ли е?

Докато предния случай беше в областта на облигационното право, при този случай едната страна е банката или кредитната компания, а от другата длъжника.

Какво се случва, ако длъжника почине, преди да изплати кредита си?

Когато член на семейството почине, то неговите деца, съпруг/съпруга, родители го наследяват по право. (Това не се отнася в случаите, в които починалия е оставил завещание, в което изрично обезнаследява член/ове от семейството).

Заедно с наследяването на активите на починалия обаче, всички наследници наследяват и неговите пасиви, т. е. ако той е имал кредит/и към някоя банка или кредитна компания, то тези дългове не се опрощават, а се наследяват от наследниците.

В случай, че се окажете длъжник по заем, който не сте взимали трябва да знаете, че кредита няма да бъде опростен. Единственият вариант, който може да ви помогне да не изплащате заема е да се надявате длъжника, чийто дългове сте наследили при сключване на договора с банката да е сключил и застраховка „Живот”.

Затова, първата стъпка, която трябва да предприемете в този случай е да разберете дали при взимането на кредита вашият близък си е направил такава застраховка. Повечето банки и кредитни компании препоръчват застраховката, тъй като в случай на смърт наследниците (т. е. вие и вашите родственици) няма да сте длъжници и дългът ще бъде „опростен” или по-точно банката ще си „вземе” парите от застрахователната компания.

Тук е моментът обаче да кажем, че за да бъде покрит дълга от застрахователната компания, длъжникът трябва да е бил в цветущо здраве и да не е страдал от сериозни заболявания към момента на сключване на застраховката. Освен това има случаи, при които застраховката не може да покрие цялата дължима сума по кредита.

кога-се-опрощава-кредит2

Опрощаване на студентски кредити

Студентски заеми се отпускат у нас сравнително от скоро, но това се оказа доста търсена услуга, която позволява на младите да могат да се обучават, без да се притесняват, че не могат да си платят семестриалните такси. Както обаче всички знаем, безплатен обяд няма и след завършване на образованието този кредит трябва да се изплаща. И отново стигаме до въпроса:„Кога се опрощава кредит, взет от студенти?”

Добрата новина е, че ако имате студентски заем, то той може да ви бъде опростен, ако в период от 5 години след завършване и след като изтече гратисния период имате второ или трето дете или сте осиновили второ или следващо дете. Разбира се, ако и двамата със съпруга/та си имате студентски заеми, от опрощаване на кредита може да се възползва само единия.

Студентският заем може да бъде опростен и ако е настъпила трайна нетрудоспособност (70 или над 70 %) или в случай на смърт на длъжника.

Погасителна давност

Ако имате необслужен кредит, дължите пари към мобилен оператор или други, можете преди да платите да се консултирате с адвокат, тъй като има вероятност (не много голяма, но все пак вероятност) вашето задължение да е с изтекла погасителна давност.

кога се опрощава кредит 3

Какво означава това?

Погасителната давност започва да тече, ако имате например кредит и настъпи падежа на задължението ви, но вие поради някаква причина не обслужите заема си. В този случай банката или кредитната компания трябва да предприеме срещу вас законосъобразни действия, за да си съберете дължимото.

Времето, в което банката или кредитната институция трябва да предприеме тези мерки се нарича погасителна давност. Ако такива действия не бъдат предприети срещу вас в срок от 5 години, то кредиторът губи правото си да си събере дължимото.

Но… това не означава, че вие не сте длъжник или че кредитът ви е опростен. Вие си оставате длъжник, просто кредиторите губят правата си.

Истината е, че макар и да имате такива права, вероятността да изтече погасителната давност е изключително минимална, тъй като и банките, и кредитните компании се възползват от правото си да си съберат взиманията по всички установени от закона начини.

Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към президента

Според Конституцията на Република България, президентът има право да опрощава дългове, но кредитите не влизат в тази графа.

Споменаваме КОНДВ, защото една голяма част от хората смятат, че ако имат необслужен кредит и подадат молба до Комисията, то има някаква възможност заема им да бъде опростен. Това обаче няма как да стане, защото:

  • КОНДВ опрощава дългове на лица в много тежко материално положение или които са в тежко здравословно състояние. Дълговете, които се опрощават са към държавата и включват най-вече надвзети детски добавки, неправилно получени пенсии и социални помощи или в редки случаи опрощаване на данък сгради.
  • Комисията разглежда всяка една молба индивидуално и преценява дали дългът да бъде одобрен или не според конкретния казус. Обикновено молбите за опрощаване се одобряват на хора, които нямат никакви или имат минимални доходи, нямат движимо или недвижимо имущество, в тежко здравословно състояние са или са хора в напреднала възраст.
  • Кредитите, както и сметките за ток, парно, телефон или други подобни не са към държавата и президентът няма право да ги опрощава.

Сливане

 

Какво е сливане и кога се опрощава кредит в такива случаи?

 

Сливането е друга форма на опрощение на дълг, от която можете да се възползвате. Сливане се нарича тогава, когато кредитора и длъжника се сливат. Това се случва, ако кредиторът наследи длъжника, ако наследник на заемодателя продаде наследството на кредитополучателя, ако длъжника купи имота на заемодателя и други.

В случаите на сливане, опрощаването става факт автоматично. Но… винаги си има и едно “но”. Сливането може да бъде отхвърлено и тогава се възстановява първоначалното отношение.

Това бяха основните положения, при които кредит може да бъде опростен. Истината е, че ако попаднете в ситуация, в която да се налага да търсите начин за опрощаване на кредит и добре да се консултирате с адвокат, който може да ви даде най-пълната и вярна информация и да ви предложи възможен вариант, чрез който можете да действате.

За сега, в условията на действащите законови нормативни уредби в страната, опрощаването на кредит е все още сложно за постигане.

Затова и нашият съвет е – бъдете информирани, следете промените в законите, четете много внимателно Общите условия на договорите, които подписвате, не взимайте кредит, ако не сте напълно сигурни, че ще можете да го погасите и винаги, винаги си правете застраховка „Живот”, когато теглите кредит.