Как се определя лихвата по бързия кредит?

  • 11 апр. 2019
lihva1

Ако сега потърсите в интернет ще откриете стотици материали за краткосрочните заеми, в които се обяснява как преди да се вземе кредит трябва внимателно да се прочете договора, в който са описани с условията по него. И да, сигурни сме, че повечето от хората, които кандидатстват за бърз кредит изчитат договора. Но там има толкова сложни обяснения как се формира крайната сума за погасяване, че една немалка част от тях просто преглеждат документа, прочитате термините, виждат цифрите и се подписват.

За да станат нещата малко по-ясни…

Какво е лихва и защо тя се налага при всеки вид кредитиране?

Казано по най-опростен начин, лихви се наричат сумите, които трябва да платите на кредитора затова, че използвате финансов ресурс, който вие нямате и който той ви е заел. Всички банкови и небанкови финансови институции налагат определен процент лихви върху средствата, които ви отпускат.

Лихвата покрива разходите, които кредитодателят е направил, за да ви отпусне кредита и са неговата застраховка, ако поради някаква причина изпаднете в невъзможност да погасите заема си в уговорените от сключения договор срокове.

Как се определя лихвата по бързия кредит?

Лихвата се изчислява като процент от заемния баланс (сумата, която искате да изтеглите) и може да бъде изчислена на годишна, месечна или дневна база, в зависимост от това какъв вид кредит искате да вземете, какъв е размерът на заема и за какъв срок ще го изплатите.

Какво е ГПР и какво общо има с лихвата?

ГПР означава Годишен процент на разходите и той за съжаление често се бърка с лихвите, които се начисляват върху сумата по кредита. Истината е, че ГПР показва какво е действителното оскъпяване на кредита и се изразява като годишен процент.

Как се формира ГПР?

При формирането на Годишния процент на разходите се включват лихвите административните такси и комисионните. (Какво представлява и как се определя лихвата по бързите кредити вече стана ясно. Административните такси и комисионните включват всички такси за управление и усвояване на кредита, за разглеждане на документите, застраховка и други).

Важно! Годишният процент на разходите НЕ включва разходите по наказателните такси, които се начисляват единствено, ако забавите плащане по кредита.

Защо лихвите при бързите кредити са малко по-високи от лихвите на банките?

Краткосрочните заеми, които кредитните компании предоставят са необезпечени. Това означава, че за разлика от банковите институции, които изискват да им предоставите редица документи, в това число какъв доход получавате вие и семейството ви, дали имате собствен движим или недвижим имот, в някой случаи изискват да си осигурите гарант по кредита и т. н., и т. н., при бързите кредити тези условия липсват.

За да кандидатствате за бърз заем дори не се налага да се срещате със служители на компанията лично. Трябва само да имате лична карта и постоянни доходи (не е задължително дори да работите на трудов договор).

Отпускайки заеми, без да изискват от вас да им предоставите никакви гаранции, единственият начин за защита, който имат кредитните компании срещу некоректни платци е малко по-високата лихва, при която отпускат заемите.

Колко висока е високата лихва на бързите заеми?

Всъщност, след изменението на Закона за потребителските кредити през 2014 г. бе сложен таван на ГПР от 50%. Това означава, че размерът на годишния лихвен процент не може да надвишава законовата лихва с повече от 5%.

Въведените промени при образуването на ГПР сложиха край на някой порочни практики от миналото и ако днес решите да изтеглите краткосрочен заем, лихвите по него не могат да преминат допустимите от закона граници.

lihva2

Джакпот ли е ниската лихва или не съвсем?

Все още могат да се открият кредитни компании, които рекламират широко е медийното пространство, че предоставят бързи кредити при много изгодни, ниски лихви. Откриете ли такова предложение, съветваме ви да бъдете много внимателни, защото това най-вероятно означава, че ви рекламират промоционалните лихви, което на практика не е крайната сума, която ще трябва да заплатите след усвояването на кредита.

За щастие, подобни подвеждащи потребителите реклами стават все по-малко, тъй като ограниченията, въведени върху тавана на ГПР вече не дават възможност да бъдат извършвани подобни спекулации.

Как да сте сигурни, че бързия кредит, който искате да вземете е наистина изгоден?

За да сте сигурни, че кредитът, които искате да изтеглите е изгоден е добре да сравните ГПР, при което няколко различни финансови институции предоставят заемите си. Изберете си няколко банкови или кредитни компании, задайте еднакви параметри за заема (сума, брой вноски, срок за погасяване) и сравнете крайната сума, която трябва да върнете.

Обърнете внимание и каква е такса „допълнителна услуга”. Тази такса не е включена в ГПР и при всяка компания може да варира.

Да си припомним… Как да вземете бърз кредит по най-разумния начин?

Кандидатствайте за заем само, ако наистина имате нужда от него

Този вид заеми са изключително удобен и лесен начин да си осигурите малко допълнителни средства, но не забравяйте, че това все пак е кредит и той трябва да се изплаща и то в доста кратки срокове.

Обикновено бързите заеми са предназначени за тази част от потребителите, които имат спешна нужда от финансови средства, за да се справят при извънредна ситуация (да изкарат до заплата, да покрият битови нужди, да направят спешен ремонт и т. н.).

Преценявайте внимателно възможностите си

Преди да потърсите краткосрочен заем трябва да сте напълно уверени не само, че наистина спешно се нуждаете от него, но и ще сте в състояние да го погасите бързо. Не забравяйте, че бързите заеми се отпускат бързо, но и трябва да се върнат в доста кратки срокове.

Сравнявайте офертите

Избягвайте да кандидатствате за кредит, без да сравните офертите поне на няколко кредитни компании. Обърнете внимание на лихвите, ГПР, таксите „допълнителна услуга”, информирайте се какви са таксите за просрочие и едва тогава изберете компанията, офертата на която ви е най-удобна и изгодна.

Взимайте по-малки суми

Разбира се, какъв ще е размерът на заема зависи от това какви са нуждите ви, но винаги е по-добре да вземете по-малка сума, която да можете да върнете, без това да се отрази драстично на месечния ви бюджет. Така по-лесно ще успеете да се справите с погасяването и вероятността да влезете в дългова спирала или просрочие ще е много по-малка.

lihva3

Задавайте въпроси

Преди да положите подписа си под договора за кредит, питайте за всичко, което не ви е ясно. Поискайте да ви разяснят подробно как се определя лихвата при бързите кредити, какво включва ГПР и каква е крайната сума, която трябва да върнете.

Избирайте много внимателно кредитната компания

В момента в страната бързи кредити се предлагат от повече от 200 компании, затова, ако до сега не сте теглили подобен вид краткосрочен заем, избирайте внимателно към коя компания ще се насочите. Влезте на сайтовете на няколко компании, разгледайте условията, при които отпускат заеми, потърсете коментари и отзиви от клиенти. Потърсете информация за легитимността на фирмата в публичния регистър на БНБ.