Рефинансиране на кредит

  • 03 окт. 2017
Рефинансиране на кредит

В съвременния динамичен свят е немислимо настоящето ни без кредитирането. При това кредитите съвсем не са насочени само към хора с ниски доходи и финансови проблеми. Дори и хората с добри доходи често избират заемите като по-удобно финансово решение за инвестиции, покупки, екскурзии и др. пред алтернативата да платят в брой. Разбира се, в случая е важно какъв е кредитният продукт и доколко е изгоден точно за конкретния потребител.

Затова все по-масово живеем на кредит, като често имаме повече от един. Обслужването на няколко кредита обаче е не само по-трудно, но е свързано и със загуба на допълнително време и пари. Като се прибави към това и необходимостта да се помнят падежите по кредитите и различните такси за управлението им, то цялата сметка не е в наша полза.

Имаме обаче добра възможност да обединим кредитните си задължения по потребителските си заеми в едно, така че да контролираме много по-ефективно и благоприятно за самите нас разходите и ангажиментите си.

 

Стик кредит АД дава възможност да разрешите този проблем за минути!

 

Рефинансирането на вашите задължения става лесно, бързо и при най-изгодни за вас условия. Изискванията към кандидатите за рефинансиране са да са на възраст между 18 и 70 г., да са български граждани с валидни документи за самоличност и да могат да докажат доход.

 

Услугата по кандидатстването и одобрението за рефинансиране е изцяло електронна и е достъпна за цялата страна. Кандидатстващият за кредит има ангажимент единствено да попълни електронна заявка за нужния му заем. Отговорът на заявката се получава по избран от клиента начин – чрез смс или по имейл.

 

Като фирма, ангажирана с каузата за отговорно и прозрачно кредитиране от самото си създаване, Стик кредит АД стриктно изпълнява разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и условията на лиценза си, издаден от БНБ, както и най-добрите налични практики в областта. Ето защо на сайта на компанията е публикувана пълна информация за кредитните продукти, които предоставя фирмата. Освен това при одобрение клиентът получава по имейл и договор заедно със съпътстващите документи, където са фиксирани ясно и точно правата и задълженията на кредитополучателя.

 

Всички въпроси, възникнали в процеса на кандидатстването, усвояването и погасяването на кредитното задължение, клиентите могат да отправят към кредитната организация по няколко начина: на телефона за обслужване на клиенти на фирмата, валиден за цялата страна; в чат формата на сайта или на имейла на фирмата. Така всеки кредитополучател може да управлява и контролира своя заем във всеки момент от цялата верига на кредитирането и връщането на заема.

Рефинансиране на кредит