Можете да платите вноските си с карта без никакви такси от страна на СтикКредит, чрез виртуален ПОС терминал
Плащания са възможни със следните карти
Плащания са възможни със следните карти
Плащането се извършва през системата на
БОРИКА – данните са 100% защитени.
Ако картата няма 3-цифрен CVC код, въведи 000 или 999

Можете да платите вноските си и по банков път. Това става като попълните вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:
При плащане на каса на EasyPay е нужно само да кажеш, че искаш да направиш плащане към Стик-Кредит(StikCredit)

Основание за плащане: Вашето ЕГН
Можеш да платиш вноските си през твоята микросметка в ePay.bg
Необходимо е да въведеш нашия клиентски номер в системата за разплащания на ePay.bg
Плащането през ePay е без такса и услугата е достъпна денонощно
Клиентски Идентификационен Номер (КИН):
6765350237