Новини

Новини

Как се определя лихвата по бързия кредит?

Ако сега потърсите в интернет ще откриете стотици материали за краткосрочните заеми, в които се обяснява как преди да се вземе кредит трябва внимателно да се прочете договора, в който са описани с…

Какво е отворен кредит?

Ако сте ходили до офис на някоя банка, за да се интересувате какви са опциите ви да поискате заем (потребителски, ипотечен или бърз), най-вероятно от банката или кредитната компания са ви предложили…

Какво става, ако не платиш бърз кредит?

Имаш нужда от спешна финансова помощ, а заемите от приятели и близки изобщо не са ти вариант.  Затова откриваш кредитна компания и кандидатстваш за заем, който от небанковата финансова…

Какво представляват проблемните кредити?

Често недостатъчната ни финансова култура може да ни изиграе лоша шега и да ни донесе бъдещи проблеми.  Добрата финансова грамотност ни позволява да контролираме кредитната си задлъжнялост по…

Какво е Овърдрафт кредит?

Какво е овърдрафт кредит? Думата овърдрафт буквално означава “над чертата” и вече се е наложил като наименование в българския финансов език. Ролята на чертата всъщност играе в случая нашата заплата…

Бързи кредити и фирми

Удобното и бързо микрокредитиране, което ни предоставят от небанковите финансови организации е познато на всеки един от нас и през годините всички сме се възползвали поне по веднъж от бърз кредит…