Сравнение на бързите срещу стандартните кредити

  • 10 юни 2019
burz-Kredit

Обмисляте идеята да потърсите финансова помощ, за да направите дълго желана покупка, да извършите ремонт, да изненадате семейството с почивка или просто ви трябват пари, за да покриете някакви разходи.

Защо се нуждаете от допълнителни финанси всъщност не е толкова важно – това са вашите решения, вашите планове и вашите потребности.

По-важното в случая е дали да потърсите бърз или стандартен кредит.

Ако и преди ви се е налагало да търсите финансова помощ от кредитни институции, предполагаме вече сте наясно към коя финансова организация да се насочите, но ако не сте, тогава сте дошли на точното място в подходящ за вас момент.

Казваме ви това, защото ако ни отделите малко от времето си и останете с нас, ние ще се опитаме възможно най-безпристрастно да направим сравнение на бързите срещу стандартните кредити.

Какво представляват т. нар. „бързи кредити”?

В най-общи линии, това са кредити, предназначението на които е да ви бъдат от помощ в точния за вас момент. И точно защото са предназначени да ви бъдат от истинска, реална помощ, те ви се предоставят още на същия ден, в който кандидатствате за заем. За да бъдат наистина бързи, този вид заеми са необезпечени и с облекчена процедура при одобрение и поради това сумите, които ви се предоставят са сравнително малки по размер. Периодът, в който трябва да погасите заема си също е доста кратък.

Що е то стандартен заем?

Предназначението на стандартните заеми е почти идентично с това на бързите кредити – да ви осигурят финансови средства, които да можете да използвате за лични нужди. Този вид кредитиране се предоставя основно от банкови институции, а процедурата по кандидатстване и одобрение е малко по-дълга в сравнение с процедурата при бързите кредити.

По какво си приличат стандартните и бързите заеми?

И двата вида ви осигуряват необходимите финансови средства, които да изразходвате за лични нужди. И бързите, и стандартните потребителски кредити се предоставят за определен период от време и за да бъдат одобрени за усвояване трябва да отговаряте на някой условия.

Ако бъдете одобрени и желаната сума ви бъде предоставена, от вас се иска да върнете парите в договорения срок. И при двата вида заем ще трябва да плащате както главницата, така и лихвите и ако просрочите плащане ви се начисляват наказателни лихви, а в най-лошия случай (ако спрете да погасявате задълженията си) ще ви бъдат наложени съответните законови санкции.

По какво се различават бързите и класическите потребителски кредити?

Въпреки, че и двата вида заеми ви осигурят финансови средства, които да изразходвате както намерите за добре, те се различават по няколко основни точки:

Начин, по който протича на кандидатстването

Бърз заем

Кандидатстването за този вид краткосрочен кредит може да се извърши в офис, през мобилно устройство или чрез консултант, който да дойде в дома ви. Подаването на заявлението става буквално за няколко минути.

Документът, от който ще имате нужда, ако решите да потърсите бърз кредит е единствено лична карта (тя разбира се трябва да е валидна). Останалата информация, която трябва да предоставите е дали имате постоянен доход и постоянен адрес (не се изисква да предоставяте нарочни документи).

Стандартен кредит

Подаването на заявката за стандартен кредит става, като посетите клон на банка и се срещнете с неин консултант. След разговора с него ще трябва да подготвите набор от документи, които да предоставите и да изчакате няколко дни, докато от банката направят съответните проверки и ви съобщят дали кредита ви е одобрен или не.

Начин на одобрение и усвояване на кредита

Бърз кредит

След като заявката ви постъпи в кредитната компания, оттам извършват бърза проверка, която обикновено включва единствено проверка в ЦКР. Ако всичко е наред и няма никаква друга причина кредитът да ви бъде отказан, вие получавате положителен отговор до половин час. (От подаването на заявката до одобрението на бързия кредит).

Усвояването на одобрената сума по кредита става още същия ден, а парите получавате по сметка, на каса на Изи Пей или в офиса на кредитната компания.

burz_kredit2

Стандартен заем

За да бъде разгледана заявката ви за кредит е нужно да подготвите няколко документа, сред които най-важните са: лична карта и документ, че работите на трудов договор поне от 6 месеца. Освен това ще трябва да посочите колко членно е семейството ви, какви са общите ви доходи, имате ли имущество на ваше име (недвижимо и движимо) и дали имате други текущи кредити. Ако имате такива ще трябва да кажете и какъв е общият размер на всички задължения по тези кредити.

Проверката, която се извършва при този вид кредити е малко по-задълбочена и може да отнеме от един до няколко дни. Ако ви одобрят, сумата ви се превежда по банков път (освен, ако нямате някакви допълнителни изисквания за начина за предоставяне на заема).

Размер на заема

Ако до сега ви се струва, че сравнението на бързите срещу стандартните кредити е в полза на бързото кредитиране, то следващото, което ще кажем ще изравни везните.

Бързи кредити

Този вид кредити се предоставят като: „заем до заплата” и кредит на равни вноски. Първият вид се отпускат за много кратък период от време и размерът им е малък – от 50 до 500 – 800 лв. Бързите кредити на равни месечни вноски са в малко по-голям размер и обикновено става дума за суми от 200 до 3000 – 5000 лв.

Стандартни заеми

Въпреки по-тромавата процедура по одобрение на заема, кредитите, които можете да вземете са от 200 лв. до 75 000 – 100 000 лв. (в зависимост потребността ви и от условията на банката, в която кандидатствате за потребителски заем).

Период на погасяване на кредита

Бързи кредити

Няколко пъти вече споменахме, че бързото кредитиране е краткосрочно и необезпечено. Поради това, че се отпускат, без да се прави задълбочено проучване и без да се изискват никакви гаранции, размерът на кредитите е по-малък и трябва да бъде върнат в доста кратки срокове. Обикновено кредитът до заплата трябва да бъде погасен от един до два – три месеца, а заемите на равни вноски – до година – година и няколко месеца.

Банков потребителски заем

Тук положението е малко по-различно. Казано по друг начин, в зависимост от големината на заема, който сте усвоили можете да го погасявате за срок от няколко месеца до десет и повече години.

Размер на лихвите

Отново заради бързината при обработка на заявката и отпускането на кредита, както заради липсата на обезпечения и задълбочени проверки от страна на кредиторите, бързите кредити са високорискови за компаниите, които ги предоставят. Поради това, този вид заеми се предоставят при малко по-високи лихви, в сравнение с лихвите на стандартните потребителски кредити.

Сравнението на бързите срещу стандартните кредити ще завършим с няколко практически съвета, които надяваме се ще ви помогнат да направите правилния избор на вида кредит, от който се нуждаете.

Кога бързите заеми са от по-голяма полза?

Този вид заеми ще ви бъдат истински полезни, ако имате нужда от малък по размер кредит, с който да „закърпите месеца”, да направите малък ремонт в дома си, да платите забравена битова сметка или казано по-друг начин, когато се нуждаете от пари, а не разполагате с фонд „Бели пари за черни дни”. Попаднете ли в положение, в което нямате време да чакате, бързите кредити са идеалното решение на проблемите ви.

Единственото, което не бива никога да забравяте е, че въпреки лесната си и бърза процедура, това е финансова помощ, която ви е предоставена назаем и трябва да бъде върната бързо и в срок. Ако сте абсолютно сигурни, че няма да имате проблем с по-високите лихви и с доста краткия период на погасяване на кредита, имате ли нужда от сравнително малка по размер сума назаем, не се колебайте, а потърсете бърз кредит.

Кога не е добро решение да изтеглите бързи кредити?

Ако ви трябва по-голяма сума назаем, да теглите бърз кредит не е добра идея първо, защото дори и да изтеглите максималния размер, той няма да ви свърши напълно работа и второ, лихвите, които ще трябва да плащате са по-високи от лихвите на стандартните заеми.

Не е добра идея да теглите бърз кредит и ако нямате регулярни доходи и не сте сигурни дали ще можете без проблем да се справите с вноските.

Кога стандартните потребителски заеми са подходящи за вас?

Ако се нуждаете от по-голям размер кредит, за да подпомогнете или стартиране бизнеса си, да си закупите нов автомобил, да направите голям ремонт, да доплатите покупката на ново жилище и т. н., тогава това е вашият заем.

burz_kredit3

А кога не са добро решение?

Ако търсите начин да си осигурите средства бързо, да кандидатствате за стандартен кредит не е най-доброто решение, тъй като ще чакате отговор поне няколко дни преди изобщо да сте наясно дали кредитът ви е одобрен или не.

Ако живеете на по-отдалечено място и за да кандидатствате се налага да посетите лично клона на банката. В този случай бързите кредити са по-доброто решение, тъй като можете да кандидатствате от всяко кътче на планетата (стига да имате под ръка телефон, таблет или лаптоп и добър интернет разбира се).