Как да приемете наследство по опис

Кой плаща кредит при смърт?

Всички имаме родители, деца, роднини. И когато някой наш близък почине го приемаме много тежко, което е напълно разбираемо. В тези ужасни моменти и дни след кончината на близък не можем да мислим за нищо, не сме наясно с нищо и светът ни се струва ужасен, сив и мрачен.

След това обаче искаме или не се налага да се стегнем. Опитваме се да се справим и да приведем в ред делата на починалия, за да можем да продължим напред.

Вземи бърз кредит онлайн без проверка на ЦКР

Едно от първите неща, с които ни се налага да се справим и за които се налага да се погрижим е наследството, тъй като у нас след кончината на близък, неговата собственост преминава във владение на неговите наследници (изключение правят случаите, в които има нотариално заверено завещание, в което наследодателят е посочил други лица за свои наследници).

У нас обаче завещания се правят рядко, а някой да отнеме наследството от най-близките си се случва още по-рядко, така че в 98% от случаите наследници на починалото лице се явяват неговите най-близки хора – съпруг/а, деца, родители. Ако починалия няма такива, права върху наследството придобиват следващите по роднинска линия.

Кой плаща кредит при смърт

Кой е наследник и кой не става ясно почти веднага, тъй като законът изисква, за да можете да се възползвате от имуществото и собствеността на починалия (апартаменти, къщи, коли, бизнес, пари и друго) да си извадите т. нар. удостоверение за наследници.

Какво обаче се случва, ако се окаже, че починалия има задължения към банкова или кредитна институция, които не е успял да погаси? Дали вие като наследник ще трябва да върнете кредита или дългът се опрощава от кредитодателя?

Въпросът кой плаща кредит при смърт е доста сериозен, тъй като се оказва, че голяма част от наследниците попадат в подобна ситуация и не са наясно какви са правата им в такива случаи.

Ще се опитаме да бъдем максимално полезни, като разгледаме различни варианти и ситуации, както и какво казва законът в подобни случаи.

Преди това обаче трябва да подчертаем, че дори и да сте наследници, никой не ви задължава да приемете наследството. Приемането или отказа от наследство си е лично ваше решение и само от вас зависи как ще постъпите. Не забравяйте обаче, че всяко ваше действие има и своите последствия.

Вземи на заем до 3000 лева

  • С два клика
  • Погаси по всяко време
  • Изцяло онлайн
  • от Стик Кредит АД
Стик Кредит лендинг страница за бърз заем.

Да започваме…

Да си представим следната ситуация. Ваш близък е починал и вие го наследявате по право. Като негов наследник вие получавате наследството и го приемате. Ако си мислите обаче, че наследството е само активи, лъжете се.

Защото под наследство законът разбира не само активите (движимо, недвижимо имущество, финансови средства и други), но и пасивите (задължения към банки, кредитни компании, лизинг и т. н.).

В чл. 60 (ал. 1) от Закона за наследството се казва следното: „Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които е обременено, съобразно дяловете, които получават”.

Това означава, че ако починалия е теглил кредит или ако е взел стока на изплащане и не е успял да погаси задълженията си, вие като негов наследник наследявате освен неговата собственост и неговите дългове.

Какво можете да предприемете, ако се окаже, че трябва да връщате кредит?

 

Потърсете застраховка „Живот”

Първото нещо, което можете да сторите е разберете дали починалия е сключил застраховка „Живот” при подписване на документите за кредита.

Ако не откривате такава, можете да отидете до банката и да поискате от техния правен отдел информация.

В случай, че се окаже, че такава застраховка наистина не е направена, за съжаление дълговете на починалия са си изцяло ваши и отговорът на въпроса кой плаща кредит при смърт вече ви е ясен.

Ако обаче има такава застраховка, то тогава може би има някакъв шанс да не плащате дълговете, но има няколко условия. За да покрие застрахователя поне една част от задълженията на починалия зависи какви рискове покрива застраховката, за какъв срок е защитен кредитополучателя, каква е стойността на застраховката (т. нар. премия) и дали покрива размера на целия дълг или само главницата.

За да стане по-ясно да приемем, че вашият близък си е направил застраховка „Живот” при получаване на кредита. В този случай застрахователната компания трябва да заплати на банката остатъка от главницата по дълга. Ако стойността на сключената застраховка е висока, то тогава имате шанс застрахователя да заплати и оставащите лихви по кредита, но ако не е висока, ще заплати само остатъка от главницата, а лихвите ще се прехвърлят като задължение към вас.

Наследство по опис

Законодателят предоставя възможност да използвате правото си да приемете наследство по опис.

В същия чл. 60 (ал. 2) от З Н се посочва следното: „Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство”.

Какво значи това?

Да си представим, че вашият близък, на който сте наследник има теглен кредит в размер на 100 000 лв. Върнал е една част, но все още са останали дължими 50 000 лв. Наследството, което сте наследили от него обаче е в размер от 20 000 лв.

Като наследник вие наследявате както споменахме и активите и пасивите на починалия или иначе казано, ако има някакви финансови задължения, те директно се прехвърлят на вас. Ако вие сте приели наследството, то в този случай вие отговаряте с всички свои активи (и получено наследство, и лично имущество) за задълженията на починалия.

Ако обаче сте приели наследството по опис, то тогава банката може да претендира единствено върху тези 20 000 лв., които сте наследили, но не и върху личното ви имущество.

И в двата случая, вие трябва да върнете кредита на починалия, но…

В първия случай банката или кредитната компания може да претендира върху цялото ви имущество, докато при втория случай правата ѝ се простират само върху размера на полученото наследство, а вашето лично имущество е защитено от вземания.

Как да приемете наследство по опис

Как да приемете наследство по опис?

Можете да се възползвате от този вариант, ако в срок от 3 месеца от датата, от която наследството е открито подадете в съда заявление, че желаете да приемете наследство по опис. Заявлението трябва да е нотариално заверено и заедно с него трябва да предоставите на съда:

 • акт за смърт (копие);
 • удостоверение за наследници;
 • документ за платена такса към държавата (25 лв.)

Освен тези документи, трябва да поискате от съда да извърши опис на наследството и да състави протокол.

Важно! Срокът, в който можете да подадете заявлението за приемане на наследство по опис както споменахме е 3 месеца. Ако пропуснете този срок, съдът има правото да удължи с още три месеца този срок, но ако пропуснете и него, губите правото си да поискате приемане на наследство по опис.

Отказ от наследство

Малко по-горе споменахме, че това дали ще приемете или не наследството си е ваше решение и право. Отказът от наследство наистина е доста краен, но в случаите, в които починалия е оставил задължения в много голям размер или в случаи, при които починалия и наследника от години нямат никакъв контакт, отказът от наследство може да освободи наследниците от изплащането на дълговете на починалия.

Ако решите да се откажете от наследство, за да се спасите от плащането на задълженията на вашия починал близък, ето както трябва да знаете…

Отказът от наследство съгласно чл. 52 от Закона за наследство протича по следния начин:

Трябва да внесете в съда заявление, в което да посочите изрично, че се отказвате от наследството.

Освен заявлението в съда трябва да представите:

 • смъртен акт на наследодателя (препис – извлечение);
 • удостоверение за наследници;
 • документ за платена такса (25 лв.)

Ако вземете това решение и се откажете от наследство, вие се отказвате от всички активи и пасиви, което на практика означава, че не сте задължени да погасявате кредитите на вашия близък.

В този вариант трябва да знаете, че:

 • за да имате право да се откажете от наследството, не трябва да сте го приели по никакъв начин. Това означава да не сте теглили пари от сметка на починалия, да не сте плащали такси и данъци на имоти на починалия, да не сте се разпореждали с негов имот или друга негова собственост. Ако направите нещо подобно, се приема, че сте влезли в правото си на наследник и сте приели наследството. Това автоматично прави отказът ви недействителен.
 • в момента, в който се откажете от наследството, то става неотменяемо. С други думи, веднъж откажете ли се, няма връщане назад.
 • отказът от наследство е не само неотменяем, но безусловен. Това означава, че не можете да се откажете само от един имот. Не можете да се откажете и само за определен срок или при определени условия. Откажете ли се от наследство се отказвате от абсолютно всичко и нямате никакви права като наследник.
 • отказът от наследство означава, че не само вие губите правото си, но и вашите наследници губят всички права.

Заявлението за отказ от наследство може да бъде подадено, когато решите, тъй като няма определен законов срок, а след като ви бъде издадено удостоверение, то се вписва в съдебна книга, която се нарича „особена книга”.

Това са основните варианти, които могат да са ви от полза, ако ваш близък е починал, а вие сте наследили както неговите активи, така и пасивите му.

Ако се питате дали все пак няма начин кредита на починалия да бъде опростен от банката или кредитната компания ще кажем, че такъв вариант не съществува.

Наистина, у нас има възможност Президента на Републиката да опрощава дългове при специални условия, но тези условия не включват кредити от банки или кредитни компании.

Надяваме се, че сме успели да отговорим на въпроса кой плаща кредит при смърт и сте открили най-подходящото за вашия случай решение, но ако вашият случай изисква по-специфично отношение, нашият съвет е да потърсите квалифицирана правна помощ.