Какво става, ако не платиш бърз кредит?

  • 20 мар. 2019
ako-ne-platish-kredit

Имаш нужда от спешна финансова помощ, а заемите от приятели и близки изобщо не са ти вариант.  Затова откриваш кредитна компания и кандидатстваш за заем, който от небанковата финансова организация ти отпускат само няколко часа, след като си попълнил формата за заявка за кредит.

В началото си плащаш вноските на време, тъй си разумен човек и си си направил предварително сметката, че можеш да погасиш кредита си без никакви драми. До тук всичко е наред!

Да, но няколко месеца по-късно оставаш без работа, не ти плащат редовно или се случва друго не много приятно за теб финансово събитие, което силно намалява месечните ти доходи и ти попадаш в ситуация, в която ти е невъзможно да погасяваш кредита си редовно. И… спираш да плащаш вноските.

Какво става, ако не платиш бърз кредит?

За да си напълно подготвен, ако не дай боже наистина се случи да не можеш да си плащаш заема, сме ти подготвили няколко възможни варианта и начините, с които можеш да излезеш от неприятната ситуация.

Закъсняваш или спираш да плащаш вноските – ами сега?

Ако закъснееш с вноската дори и само един ден, кредитната компания е в правото си да започне да ти начислява лихва за просрочието. В какъв размер ще е тази лихва зависи от договора, който си подписал, когато си взимал кредита. Затова, чети внимателно, преди да подписваш каквото и да е!

След като кредитора започне да ти начислява наказателните лихви, той ще се опита да се свърже с теб, за да те подсети, че имаш просрочени задължения.

Когато от кредитната компания ти се обадят (а това може да стане с телефонно обаждане, с текстово съобщение SMS или и – мейл), ти имаш два варианта за действие:

Да отговориш на обаждането на кредитора и да се срещнеш с него, за да намерите заедно изход от създалата се ситуация

Обикновено от кредитната компания предлагат различни компромисни варианти като да рефинансираш заема си или да договорите други, по-облекчени за теб условия на изплащане. Ако се съгласиш с някое от тези условия, с драмата е приключено, действия срещу теб няма да бъдат предприети и ти няма от какво да се притесняваш.

Да се скриеш от кредитора и да избягваш по всякакъв начин да говориш с него

Тъй сме си обещали да бъдем напълно откровени с теб ще ти кажем, че това е доста неразумно решение, тъй като криейки се, ти на практика не само не решаваш проблема, а го задълбочаваш. Защото след като не платиш вноските два или най-много три месеца, кредиторът има право да предприеме наказателни действия срещу теб.

Какви действия може да предприеме кредитора, ако не си плащаш бързия заем?

В случай, че решиш да не плащаш и да се скриеш, от банковата или небанковата институция имат право да обявят кредита ти за предсрочно изискуем.

Това означава, че от банката или кредитната компания могат да поискат да изплатиш пълната сума по кредита преди изтичането на срока, за който сте се договорили при подписването на договора. Освен, че трябва да погасиш цялата сума, то трябва да стане наведнъж, а не на вноски.

ako-ne-platish-kredit2

Добре е знаеш! За да бъде обявено едно задължение за предсрочно изискуемо, то от банковата или небанковата финансова трябва да те уведомят, като ти предоставят покана за доброволно плащане, в която да са описани: цялата дължима сума, сроковете, в които можеш да погасиш задълженията и какви ще са последствията за теб, ако не изпълниш поканата.

Получиш ли подобна покана, ти можеш:

Да я игнорираш отново и да чакаш да видиш какво ще се случи

Избереш ли този вариант трябва да знаеш, че последствията за теб няма да са никак добри, тъй като преди да ти връчат поканата за доброволно плащане, от банката/кредитната компания подават в районния съд заявление за издаване на заповед и изпълнителен лист от съда.

Щом получат от съда изпълнителен лист срещу теб, кредиторите имат право да предприемат действия по принудително събиране на бързия кредит, като използват услугите на колекторска фирма.

Да търсиш заеми от близки, познати и роднини и да върнеш на банката или небанковата финансова организация дължимото

Избереш ли това вариант ще си спестиш всички по-нататъшни проблеми и ще излезеш от неприятната ситуация с една „чудесна обеца на ухото” как не бива да си мислиш, че ако не си плащаш вноските по кредита и се криеш, това ще ти се размине и никой няма да си потърси по съдебен ред дължимото.

Да оспориш поканата за доброволно плащане

Ако решиш да оспориш действията на банката или кредитната компания в съда, то той (съда) ще даде на кредитора едномесечен срок, в който трябва да предостави основанията си, според които е предприел наказателни действия срещу теб. В този случай е важно да знаеш, че възражението ти не спира предприемането на принудителни действия по събирането на кредита.

Можеш да забавиш тези действия единствено, ако заедно с възражението подадеш и частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение и да се молиш съдът да удовлетвори молбата ти. Защо?

Защото, за да спреш процедурата, освен възражение и горещи молитви, трябва да можеш да представиш в съда и доказателства, че действията срещу теб са неправомерни. Ако не можеш да представиш подобни доказателства и наистина не си си плащал вноските по кредита, то тогава най-вероятно ще изгубиш делото и ще се наложи не само да върнеш дълга си към банката или кредитната компания, но и да покриеш всички разходи по делото.

Какво се случва, ако не си платиш бързия кредит и изтече срока за доброволно плащане?

Вече споменахме, че щом кредитната компания разполага с изпълнителен лист, то тя е в правото си да образува изпълнително дело при частен или държавен съдия – изпълнител, който да започне процедура по принудително събиране на вземанията.

Съдия – изпълнителят ще направи подробна справка на цялото ти имущество (движимо, недвижимо, банкови сметки, заплата, социални помощи, пенсия, други доходи и т. н.)

Важно е да знаеш! В процеса на извършване на справката, съдия – изпълнителят ще потърси и събере информация освен за имуществото ти и за задълженията ти към държавата (дали си си платил данъка, имаш ли глоби и т. н.) Ако имаш такива публични задължения, съдебният изпълнител ще ги събере преди да събере задълженията по заема.

След като извърши проверката, от фирмата за събиране на вземания ще ти изпратят покана за доброволно плащане на дължимото (и задължението по кредита и публичните задължения) и ще ти предоставят срок, в който да платиш целия размер на дължимата сума.

Досещаш се, че и тук можеш да постъпиш по два начина:

  • Да платиш и делото да се прекрати
  • Да откажеш и съдебния изпълнител да продължи работата си

Как процедира един съдия – изпълнител, за да събере вземанията си?

Запор на заплата

Ако работиш и ако от банката/кредитната компания са съгласни по този начин да им бъдат събрани вземанията, то съдия – изпълнителят може да наложи запор на заплатата ти. В какъв размер може да е запорът се определя както от месечното възнаграждение, което получаваш, така и от колко члена е семейството ти и т.н.

Опис на имуществото

Ако колекторската фирма реши да насочи действията си по събиране на вземанията към недвижимото ти имущество, то тя ще ти изпрати известие, в което ще изиска да ѝ осигуриш достъп до жилището си.

Важно е да знаеш! Съгласно действащите законови норми, съдия – изпълнителят не може да описва вещи от първа необходимост или т. нар. несеквестируеми вещи. Такива вещи са домакински прибори и съдове, вещи за лична употреба, един хладилник, една пералня, една готварска печка и т. н.

Стигне ли се до там, можеш или да оставиш съдия – изпълнителя да си събере вземанията или да поискаш спиране, като се договориш за разсрочено изплащане за задълженията.

Има ли шанс да не се стигне до опис на имуществото или запор на заплатата?

Вероятността е много минимална, но всъщност я има… Ако съдия – изпълнителя не предприеме действия по събиране на вземанията в определените от закона срокове, в сила влизат т. нар. давностни срокове. Тези срокове започват да текат при всяко предприето от съдебния изпълнител действие целящо да си събере задълженията и зависят от вида на задължението ти по кредита.

Ясно ти е обаче, че тази вероятност е съвсем малка, тъй като нито кредитора, нито съдия – изпълнителя имат интерес да забавят изпълнението на процедурата и да пропуснат да си съберат дължимото.

ako-ne-platish-kredit3

Опитахме се да ти разкажем съвсем накратко (и не напълно детайлно) какво става, ако не си платиш бързия заем, но това съвсем не значи, че не трябва да се възползваш от този вид кредити.

По-скоро означава, че преди да потърсиш заем трябва да си напълно наясно, че това е един наистина бърз заем, който обаче трябва да върнеш в най-кратки срокове и при малко по-високи лихви.

Означава също така, че преди да сложиш подписа си под договора за кредит трябва внимателно да се запознаеш с всички условия по него.

А ако все пак изпаднеш в ситуация да не можеш да погасяваш заема си на време да не се криеш от кредитора си, а веднага да се свържеш с него, за да договориш други условия, при които и двете страни ще имате полза.

В противен случай ще ти се наложи да преминеш през цялата тази неприятна процедура със съдия – изпълнителя, която току – що ти описахме.