Какво е усвояване на кредит?

 • 23 окт. 2019
usvoiavane-na-kredit

До сега не ви се е налагало да търсите пари на кредит, но за всяко нещо си има пръв път и тъкмо сега и на вас ви предстои да се запознаете малко по-отблизо с видовете кредити и условията, при които се усвояват. Разглеждате оферти, обмисляте варианти и се притеснявате дали ако кандидатствате за заем всичко ще мине гладко и дали ще бъдете одобрени или не.

Спокойно! Ако имате чисто кредитно досие и постоянни доходи, вероятността желания заем да ви бъде предоставен за усвояване е доста голяма.

А какво е усвояване на кредит?

Най-общо казано, да усвоите заем означава да „вземете” парите, които банката или кредитната компания ви е отпуснала и да разполагате с тях така, както сте си решили.

Как става предоставянето/усвояването на заема?

Да започнем малко по-отдалеч… Представете си, че в момента наистина имате нужда от пари и много ви се иска някой да ви ги даде, но си мълчите и чакате вашите близки и приятели да се сетят, че имате финансов проблем и просто да извадят необходимата ви сума и да я дадат. Дали някой ще се сети, че вие се нуждаете от заем, ако не кажете, че имате нужда от него и не си го поискате? Няма, нали? Същото е и с банката или кредитната компания. Кредитните институции няма как да ви предоставят нужната сума, ако преди това вие не се обърнете към тях с искане за заем. За да ви бъде предоставена определена сума за усвояване, първо трябва да..

Попълните заявка за кредит

Вече отбелязахме, че няма кой да ви даде пари, ако не си ги поискате. Затова първото, което трябва да сторите е да решите от какъв заем имате нужда и да изберете кредитна компания или банкова институция, към която да се обърнете. Ако се нуждаете например от по-малка като размер сума и искате да я усвоите бързо, тогава е добре да се насочите към кредитна компания, предоставяща бързи заеми. Ако пък се нуждаете от по-голяма сума или имате нужда от ипотечен кредит, по-добрият вариант е да потърсите съдействие от някоя банка.

Одобрение

След като попълните заявлението за кредит (без значение дали търсите заем от кредитна или банкова институция), кредиторът ще го разгледа и ако отговаряте на неговите условия, преди да одобри усвояването на кредита ще ви постави няколко условия, които вие трябва да изпълните.

Защо ще ви поставя условия?

Тъй като искате заем от кредитна институция, а не от родата, преди да ви бъде отпуснат кредита, кредиторът ще ви предостави договор за потребителски или ипотечен кредит, който вие трябва да прочетете много внимателно и ако сте съгласни да подпишете.

В договора трябва да бъдат описани общите условия по кредита, срока и пълния размер на сумата, която трябва да върнете (допълнителни такси, лихви, ГПР и други), санкциите, на които подлежите при неизпълнение на договорните отношения, вашите права и задължения като кредитоискатели, правата и задълженията на вашия кредитор и т. н., и т. н. В договора кредиторът също така трябва да посочи и начините на усвояване на кредита, както и начина, по който ще го погасявате.

Ако сте съгласни с всички точки по договора и заедно с кредитора се подпишете под него, то кредиторът се задължава да ви предостави отпусната сума за усвояване. Усвояването на кредита става въз основа на условията по договора, който сте подписали с кредитораи може да бъде по разплащателна сметка, по картова сметка (дебитна карта) или по друг начин, който кредитора ви е предоставил като опция и с който вие сте се съгласили.

usvoiavane-na-kredit2

Как става нареждането за усвояване на кредита?

След като всички договорни отношения между вас като кредитополучател и кредитора ви са уредени, от кредитния отдел на банката или кредитната компания предоставят в счетоводния си отдел писмено нареждане (уведомление), в което е посочена сметката, по която трябва да бъдат преведени отпуснатите средства, които вие като клиент трябва да усвоите заедно с:

 • вашите данни като кредитополучател
 • размера на кредита
 • формата на предоставяне (усвояване)
 • срока за погасяване на предоставения заем и т. н., и т. н.

След като от счетоводния отдел получат всички данни, парите ви се превеждат по сметката и вие можете да ги усвоите по предназначение. В зависимост от вида заем (бърз, потребителски, ипотечен или друг вид) усвояването на кредита може да бъде наведнъж (цялата сума ви се превежда по сметката) или на няколко части.

Има ли разлика при усвояването на бърз, банков потребителски и ипотечен заем?

Разликата между тези кредити е основно в бързината на разглеждането на заявленията:

 • Ако например потърсите бърз кредит, заявката ви ще бъде обработена до минути и кредитът ще ви бъде предоставен за усвояване само няколко часа след като получите и подпишете документите по договора за кредит. (Уведомлението, че одобрената сума е преведена по сметката ви и можете да я усвоите обикновено става чрез смс или с телефонно обаждане от кредитната компания)
 • Ако кандидатствате за потребителски заем от банка и не сте редовни клиенти, разглеждате на заявката ви за кредит ще отнеме от един до няколко дни, а след като получите одобрение, ще можете да усвоите кредита от няколко часа до ден (когато парите ще бъдат преведени по сметката ви). И в този случай ще получите текстово съобщение (смс) или телефонно обаждане, че парите са по сметката ви и можете да разполагате с тях)
 • Ако имате нужда от ипотечен кредит, тогава процедурата по кандидатстване и одобрение е малко по-сложна и ще ви отнеме повече време, тъй като кредитът, от който се нуждаете е в доста по-голям размер и на банката ѝ трябва повече време, за да ви проучи щателно и да даде мнение дали сте одобрени или не. След като ви одобрят, начинът за усвояване на кредита се извършва според условията, които сте договорили с кредитора

И накрая – да обобщим!

Ако след като стана ясно какво е усвояване на кредит все още имате притеснения ще ви кажем следното:

 • имате ли чисто досие и постоянни доходи, едва ли ще откриете кредитор, който да откаже да разгледа заявката ви за кредит и който да не ви предостави заема, от който имате нужда
usvoiavane-na-kredit3
 • усвояването на заема става едва след като сте заявили, че искате кредит, попълнили сте всички необходими документи, кредитора ги е разгледал, предоставил ви е договор за потребителски или ипотечен кредит и вие сте се съгласили с неговите условия
 • парите, които са ви били отпуснати за определен период на ползване от кредитора ги получавате за усвояване по начин, по който сте се договорили с кредитната организация или банковата институция, които са одобрили заема ви

Как да усвоите кредита?

Усвояването на заема зависи изцяло от вас и вашите нужди. Ако е бърз или потребителски и няма специални условия за оползотворяването му, можете да разполагате с парите, както намерите за добре. Ако е ипотечен, фирмен или друг вид заем, тогава усвояването му трябва да се извърши спрямо предназначението, за което сте го поискали.