Какъв кредит мога да взема?

 • 01 ное. 2018
какъв-кредит-мога-да-взема

Взели сте решение да поискате банков заем и започвате да разглеждате различните оферти на банките и кредитните организации, но колкото повече се запознавате с видовете заеми, толкова повече се обърквате и се питате „Какъв кредит мога да взема и от къде”.

Спокойно! Изобщо не сте сами в объркването си! Точно в този момент има още поне 100 – 200 души, които се чувстват също толкова объркани и не знаят кой от многото видове заеми ще им е най-удобен.

Ще се опитаме да опростим максимално нещата, като ви запознаем поне с някой от най-популярните видове заеми и ситуациите, при които могат да ви бъдат от полезни.

 

Първо трябва да знаете, че кредитите се делят според:

 • Периода, за който се отпускат;
 • Предназначението си;
 • Обезпечението.

Според периода, за който се отпускат биват три вида – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.

Какво представляват краткосрочните потребителски заеми?

 

Най-общо казано, това са заеми, които ви се предоставят за кратък срок (от няколко месеца до година). Този вид микрокредити се предлагат от небанковите финансови компании, а напоследък и от някой от банковите институции у нас.

Наименованието, под което можете да ги срещнете е „бързи кредити”.

Тези т. нар. „бързи кредити” се делят на „пари до заплата” и „заем на вноски”, като размерът на заема, който може да ви бъде отпуснат, ако се насочите към „заем до заплата” е най-много до 500 – 700 лв., а ако кандидатствате за „кредит на вноски” в зависимост от кредитната компания максималната сума може да е от 1000 до 3000 лв.

Този вид потребителски кредити ще ви полезни, ако имате нужда от допълнителни пари без бавене. Обикновено към краткосрочни кредити се обръщат кредитоискатели, на които или им бавят заплата или имат нужда от малко средства, за да покрият непредвидени нужди.

Ако и вашият случай е такъв и сте сигурни, че няма да имате проблем с по-високите лихви и с краткия срок на погасяване, краткосрочният микрозаем ще ви е от полза.

 

Какво наричаме средносрочни кредити?

 

Средносрочните кредити са т. нар. „стандартни кредити”, които се отпускат за срок от една до 5 – 7 години. Обикновено този вид заеми се отпускат най-често от банките и за да кандидатствате за такъв кредит условието е да сте на постоянен трудов договор, да имате прилични доходи и да представите още един куп документи.

Размерът на парите, които могат да ви бъдат отпуснати при средносрочните кредити е по-голям (в зависимост от условията на банката от 1000 до 10 – 20 000 или повече). Плюсът тук е, че времето за изплащане е по-голямо, лихвите са малко по-ниски в сравнение с краткосрочните микрокредити, а тъй като са и потребителски заеми никой не изисква от вас да посочите точно за какво ще използвате сумата.

Средносрочните кредити могат да са ви от полза, ако ви предстои ремонт, искате да подмените колата или имате належащи нужди, които изискват по-голяма по размер сума.

Какво са дългосрочни заеми?

Дългосрочните кредити се предоставят за период от 5 до 20 и повече години. При тях размерът е доста по-голям и за да ви бъде отпуснат един такъв кредит условията са малко по-различни от стандартните или краткосрочните кредити. Такъв банков заем ще ви бъде от полза, ако купувате жилище или се нуждаете от по-голяма инвестиции в кеш (стартирате бизнес, купувате земя или друго).

Класификация на заемите според тяхното предназначение

В зависимост от предназначението си кредитите се делят на:

 • Потребителски;
 • Ипотечни;
 • Фирмени.

Първият вид кредити се отпускат на физически лица и както споменахме малко по-горе, ако кандидатствате за такъв кредит, никой няма да ви пита или да ви търси отчет за какво сте изразходвали заема си.

Споменахме също така как и за какъв период се отпуска стандартният потребителски заем. Можем да добавим само, че заемът може да бъде усвоен на траншове или наведнъж.

Към потребителските кредити спадат:

 • бързите кредити
 • овърдрафта
 • революиращия кредит
 • диспозиционния кредит

Отваряме една скоба, за да поясним какво представляват изброените потребителски кредити, за да ви стане още по-ясно.

За бързите кредити обяснихме, затова започваме направо от овърдрафта.

Овърдрафт най-просто казано означава „над чертата” или това е кредит, който банката ви предоставя почти автоматично, ако заплатата ви се превежда през банката или имате депозит в нея.

Обикновено банките предлагат възможност да се възползвате от определена сума пари над заплатата, която получавате, но от вас зависи дали ще използвате овърдрафта или не. Ако го използвате, върху сумата, която сте използвали ви се начислява лихва, която е по-висока от лихвата по кредитните карти.

Овърдрафта е удобство, тъй като сте спокойни, че можете да ползвате едни допълнителни пари, но не бива да забравяте, че това пак си е вид заем, който трябва да погасявате.

Революиращ кредит е заем, който също като овърдрафта е много удобен, ако парите, които получавате като заплата редовно не ви достигат. До някъде по предназначение прилича на бързите кредити, но вместо да теглите през няколко месеца бърз заем, просто трябва в рамките на месеца да изпълните условията по кредита (да погасите главницата и лихвите) и кредитът ви автоматично се възобновява. С други думи, ако не пропускате вноски, винаги ще имате малко допълнителни пари под ръка, ако ви дотрябват.

Диспозиционният потребителски кредит представлява чисто и просто… кредитна карта. Ако имате такава карта сте наясно как се действа с нея. Изразходвате ли пари от нея, трябва да изпълнявате условията по кредита и да погасявате месечните си задължения по нея (вноски и главница).

Ипотечни кредити

ипотечни-кредити

Този вид кредити са дългосрочни и се предоставят от банката физически лица най-вече с цел покупка на недвижим имот (жилище). Тъй като размера на кредита е доста голям и вие ще сте обвързани с банката дълги години, обикновено за да защити интересите си банкова институция изисква да ѝ предоставите някакъв вид залог срещу парите, които ще ви отпусне.

Това може да бъде ипотека върху имота, който искате да закупите или залог върху друго ваше недвижимо имущество, което като цена е релевантно на сумата, която банката ще ви отпусне.

Тук вече трябва да посочите за какво ще използвате кредита, тъй като видовете ипотечни кредити се делят на:

 • Ипотечен заем за жилище;
 • Заем за строителни и довършителни работи;
 • Ипотечен кредит за ремонт;
 • Кредит за рефинансиране;

Ипотечният кредит за покупка на жилище се отпуска, когато искате да закупите собствено жилище. Гаранцията ви в този случай може да бъде ипотека върху жилището, което искате да закупите (може и да е на зелено) или ипотека върху друго ваше (или на ваш близък) жилище.

Ипотечният кредит за строителство се отпуска, ако искате да строите жилище. В този случай сумата се определя, като представите на банката сметкоплана на строителната фирма, която сте наели да построи жилището ви.

Ипотечен кредит за ремонтни и довършителни дейности се отпуска, ако искате да ремонтирате жилище, вила, офис или ателие. Най-често сумата, която банките отпускат отговаря на сумата на ипотеката.

Кредит за рефинансиране ви е ясен – взимате кредит, за да рефинансирате друг.

Фирмени кредити

От такъв вид кредит могат да се възползват юридически лица. Ако и вие сте такова и се нуждаете от средства за разширяване на фирмата, за покупка на земеделска земя или за закупуване на ноу – хау, техника или друго, фирмените кредити ще ви бъдат от полза.

Последната класификация, на която ще се спрем, опитвайки се да отговорим на въпроса, който си задавате „Какъв кредит мога да взема?” е…

Обезпечението по кредита

 

Видовете кредити според тази класификация са основно две:

 • кредит без обезпечение
 • обезпечителен заем.

В първия случай (кредит без обезпечение) банката или кредитната компания не изисква от вас да и предоставяте каквито и да е материални и финансови гаранции. Необезпечени са предимно потребителските кредити и представляват доста голям риск за банката или небанковата финансова институция.

Но ако си мислите, че можете да вземете бърз и потребителски кредит, който щом не е обезпечен можете и да не върнете или да бъде опростен просто така… лъжете се. Защото макар банките да не изискват от вас обезпечение правят много старателно проучване на кредитното ви досие преди да ви предоставят кредит.

А ако забавите плащанията по усвоения заем, имат свои механизми, чрез които да съберат взиманията си.

Обезпечени кредити са заеми, при които се изисква да предоставите определен вид гаранции. Обезпечени са обикновено ипотечните кредити и както споменахме малко по-горе, при тях изискването е да ипотекирате имот или да предоставите друг материален или финансов актив.

Това са само някой от основните характеристики, според които се делят видовете кредити, но ако можем да обобщим ще кажем следното:

 • Потребителските краткосрочни микрокредити (т. нар. бързи кредити) ще ви са ви от полза, ако имате нужда от немного голяма сума пари, която да получите до няколко часа след кандидатстването. Разглеждането на искането за кредит става бързо и изцяло онлайн. Бързо, лесно и удобно е!
 • Потребителските средносрочни необезпечени кредити ще са ви от полза, ако имате нужда от по-голяма сума пари, които да връщате на банката за по-дълго време при малко по-ниска лихва. С този вид заеми можете да си направите ремонт у дома, да си купите кола, да отидете на почивка или да ги усвоите за нещо друго. Никой няма да ви пита как ще ги похарчите.
 • Ипотечните кредити изискват да предоставите финансови или материални гаранции. Този вид кредити ще ви бъдат от полза, ако искате да закупите жилище. Хубавото е, че лихвите им са доста ниски, лошото е, че ще изплащате кредита доста години занапред.