преструктуриране на кредит

Какво е преструктуриране на кредит?

Взели сте кредит, но в процеса на погасяването му се оказва, че не сте преценили правилно възможностите си и започвате да забавяте плащания. Наясно сте, че трябва да направите нещо, за да не затънете още по-дълбоко, но не знаете какво точно да е то.

Ако наистина не виждате никакъв изход от създалата се ситуация, преструктурирането на дълга може да бъде вашата спасителна „сламка” за която да се хванете.

Какво е преструктуриране на дълг?

Преструктурирането на заем е процес, който позволява на физически лица, частни и държавни компании, изправени пред съществени финансови затруднения, които не им позволяват да се справят със своите задължения към кредитора, да намалят или предоговорят просрочените си задължения, за да подобрят или възстановят обслужването на заема си.

Най-общо казано, това е процес, при който длъжник и кредитор се споразумяват за сумата, която длъжникът може да върне. Преструктурирането на кредит се основава на вече съществуващ договор и за да се предприеме тази стъпка е необходимо да бъде подадена молба, в която длъжникът да докаже, че е в наистина затруднено положение. Освен това, за да бъдат осъществени промените по договора за кредит, преговорите с кредитора са доста по-дълги. Кандидатите за преструктуриране трябва да отговарят на редица условия, преди да бъдат одобрени.

Самата кредитна процедура е не само строго индивидуална, но и доста сложна и обикновено включва различни промени в условията по кредита (намаляване на лихвите, удължаване на срока, рефинансиране, консолидиране/обединяване на кредити и други).

За разлика от рефинансирането и консолидирането на заеми, които са кредитни опции, които могат да бъдат ползвани и от потребители, които успяват да си плащат вноските по кредита навреме, но търсят начин да се възползват от по-изгодни условия по заема, преструктурирането на дълга се прилага единствено, когато кредитоискателят е в наистина изключително затруднено финансово състояние, което по никакъв начин не му позволява да се справи с изплащането на дълга.  С други думи, това е последната стъпка, която длъжникът може да предприеме, за да не попадне в списъка на некоректните платци.

От преструктуриране на дълга могат да се възползват както кредитни потребители с потребителски, бърз или жилищен кредит, така и частни или държавни компании, които са изправени пред фалит.

Едно от изключително важните условия, за да бъде извършено преструктуриране на заема обаче е обслужването му да не бъде спряно напълно. Казано иначе, ако сте спрели напълно да погасявате задълженията си, не можете да искате преструктуриране на дълга!

Видове преструктуриране

Както споменахме преди малко, начините да бъде извършено преструктуриране на кредит са строго индивидуални и са вследствие от множество преговори с кредитора, но като цяло може да се каже, че вариантите, които се използват към момента са основно няколко:

  • удължаване срока на заема
  • рефинансиране
  • обединяване на задължения

Удължаване срока за погасяване на кредита

Удължаването на срока на погасяване на дълга е от полза тогава, когато сметнете, че е невъзможно за вас да се справите с изплащането на кредита в сроковете, които сте договорили с кредитора си. Този вариант ще ви е от полза единствено, ако удължаването на срока ви носи истинска полза като по-малки месечни вноски, по-ниски лихви или друго. Ако искате удължаване на срока, без да сте напълно сигурни, че ще успеете да се справите и след промяната, по-добре не предприемайте тази стъпка.

Рефинансиране

Рефинансирането на кредита е доста популярен начин за постигане на по-добри и изгодни условия на заема. Най-общо казано, рефинансиране означава да се изтегли нов заем, с който да бъдат покрити стари задължения и да остават свободни средства, които да бъдат използвани както потребителят намери за добре.

Към рефинансиране прибягват както кредитоискатели, които искат да се възползват от по-добри условия при заема, така и хора, които са изпаднали в невъзможност да погасяват дълга си и искат преструктуриране.

Рефинансирането има смисъл единствено, ако носи значителни ползи за вас, като кредитоискател (по-ниски лихви, промяна в структурата на заема, освобождаване на пари в брой и други).

Консолидиране/обединяване на дългове

Обединяването на няколко дълга в един също като рефинансирането е доста популярен начин да се постигат по-добри и приемливи условия по кредита. Целта на консолидирането на дълговете е да се оптимизират приходите и разходите по заема. От обединяването на дългове могат да се възползват както потребители, които искат по-добри условия по заемите си, така и хора, които искат преструктуриране.

Кога преструктурирането на кредита е правилният избор?

Въпреки, че преструктурирането изглежда много изгодно и звучи като перфектен план за спасение, специалистите съветват към него да се прибягва единствено в случаите, в които наистина няма никакво друго решение и когато са се изчерпали всички други възможности за излизане от финансовата криза.

За да имате наистина полза от преструктуриране на дълга е добре да обмислите внимателно плюсовете и минусите при предприемането на тази стъпка и ако да сте напълно убедени, че сте направили всичко възможно, за да я избегнете.

Ако ви е трудно сами да прецените правилно ситуацията, в която сте попаднали, по-разумното решение е да посетите експерт в областта на кредитирането, който ще разгледа детайлно вашият случай и ще ви изготви план за действие, който ще е най-изгоден за вас като кредитоискател.

преструктурине на кредит

Кой има по-голяма полза от преструктурирането на кредита?

Още в началото споменахме, че от преструктуриране на дълга могат да се възползват както физически лица така и частни или държавни компании, но нашият съвет е, ако сте физическо лице и изпитвате затруднения при погасяването на потребителския или бързия си кредит е да разгледате опциите за рефинансиране или обединяване на заеми.

И двата варианта ще ви дадат възможност да предоговорите условията по кредита си, за да получите максимално изгодни условия, които ще ви помогнат да се справите с връщането на заема. В момента повечето банки и кредитни компании предлагат добри и изгодни условия и при рефинансиране, и при обединяване на дългове.

Ако имате кредит за жилище или сте юридическо лице с голям по размер заем и сте изчерпали абсолютно всички варианти да се справите с кредитните си задължения, тогава по-доброто решение е да потърсите преструктуриране на заема.

Само не забравяйте, че от тази година са в сила нови правила за управление на лошите кредити, според които, ако имате ипотека, можете да преструктурирате заема си до 24 месеца, а ако имате търговски обект или компания, преструктурирането става до 12 месеца.

Какви ползи носи преструктурирането на кредита за вас, като кредитоискател?

  • Ще останете с чисто кредитно досие
  • Ако не сте спрели да погасявате напълно заема си и го преструктурирате, досието ви ще остане чисто и можете да сте спокойни, че ако след време имате нужда от нов заем той ще ви бъде отпуснат без проблем.
  • Неприятните телефонни обаждания, че имате просрочени вноски към кредитора ще спрат;
  • Ще предотвратите исковете срещу вас и съдия – изпълнителя няма да почука на вратата ви;
  • Преструктурирането ви дава възможност да промените условията по кредита, да се договорите за по-ниски месечни вноски и лихви и да разсрочите погасяването на заема във времето. А това ви осигурява малко повече време, в което да успеете да си стъпите на краката и да погасите задълженията си.
преструктурине на кредит

Ако нямате никаква друга възможност, която да използвате, за да погасите задълженията към кредитора си, преструктурирането ви дава необходимата глътка свеж въздух да си стъпите на краката и да останете коректни платци. Само не забравяйте, че преструктурирането ще има смисъл единствено, ако предоставя по-изгодни условия за вас като длъжник. В противен случай е по-добре да търсите други варианти да излезете от тежкото финансово положение, в което сте попаднали.