Какво е Овърдрафт кредит?

  • 21 февр. 2019
ovurdraft1

Думата овърдрафт буквално означава “над чертата” и вече се е наложил като наименование в българския финансов език. Ролята на чертата всъщност играе в случая нашата заплата.  Овърдрафт представлява краткосрочен кредит за оборотно финансиране. Той има фиксиран лимит и срок и кредитополучателят може да го усвои директно на своята разплащателна сметка.

Овърдрафт кредитът е най-подходящ  главно за спешни разходи и най-често се избира при такива случаи.

 

Какви са предимставата и недостатъците на Овърдрафт кредит?

Тази услуга ни дава възможност да харчим пари дори след като заплатата ни е свършила. Избирайки овърдрафт кредит ние продължаваме да плащаме за свои сметки и разходи чрез тази дебитна карта, на която се превежда заплатата ни.

Кредит овърдрафт се предоставя на тези клиенти, които се нуждаят от допълване на временен недостиг на лични финансови средства за плащане на различни задължения като такси, слуги, данъци, закупуване на стоки, почивка и други.

ovurdraft1

Общо казано овърдрафт кредит означава да използваме допълнителни финансови средства, които надвишават нашата сума в наличност в разплащателната ни сметка. Дори и да изразходим средствата от заплатата ни в сметката, ще можем все още да продължим да теглим от нея и да плащаме.

Овърдрафт кредит всъщност е вид кредит представляващ буферна сума в една и съща банкова сметка, където получаваме месечните си доходи. Ние избираме дали да използваме или не  този буфер.

Кредит овърдрафт се отпуска с лесна и ускорена процедура. Той ни дава правото да разполагаме с финансовите си средства по всяко време и навсякъде избирайки да ползваме банкомат или ПОС терминал. Кредит овърдрафт се характеризира с гъвкавост и чрез него можем да заемаме средства в избран от нас период и размер на сумата.

За получаването му не се изискват предоставяне на разходооправдателни документи, както и самоучастие от страна на клиента.

Основни изисквания на овърдрафт кредит и какво го отличава от другите кредитни продукти

ovurdraft2

Овърдрафт кредит прилича най-много на кредитна карта от всички кредитни продукти. Разликата между двете е, че при кредитната карта лихвите и таксите за обслужване са по-високи в повечето случаи в сравнение с лихвите, които се начисляват върху овърдрафт кредит.

И при двете опции лихвата започва да тече когато ползваме средства и от двата продукта. В случая с кредитните карти много често се случва да има по-големи такси, както при теглене от банкомат, така и при обслужване. Противно на това за кредитните карти банките в последно време ни дават опция: оставят ни някакъв гратисен период, по време на който, ако успеем да погасим ползваната сума, не ни се начисляват лихви.

Овърдрафтът може да бъде описан като нещо като пари за спешни ситуации, за разлика от кредитната карта, която е по-скоро разплащателно средство. Например ако дебитната ни карта не предлага такава опция, то не можем да използваме паричните суми от овърдрафта, за да платим през интернет, както можем да направим с кредитна карта.

Ако искаме да получим разрешение за ползване на овърдрафт, това може да се случи само в банка, където имаме вече  разплащателна сметка и по нея ни се изплаща заплатата. Друг вид кредит или кредитна карта, може да изтеглим от която и да е банкова или небанкова кредитна институция.

Овърдрафт е краткосрочен кредит, който банките и финансиращите институции отпускат на клиенти, които имат дебитна карта. Дава се за период, който не надвишава една година. Целта на този вид кредити е да се запълни дупката между текущите ни разходи и получаването на заплата.

ovurdraft3

Видове Овърдрафт

Първи вид Овърдрафт

Както вече споменахме овърдрафт ни дава право да  превишим сумата по нашата дебитна карта, когато наличните ни средства не достигат за извършване на дадено плащане.

Средствата които можем да заемем от банката не могат да превишават два пъти нетния ни месечен доход. Но в някои случаи можем да получим и по-голям паричен размер  в зависимост от офертата на банката и нашата кредитна информация.

Втори вид Овърдрафт

Банките ни отпускат средства когато притежаваме влог, който можем да използваме за залог на Овърдрафт. Доста практична опция, тъй като често трябва да платим дадена сума, а не искаме развалим годишния си влог.

Изисквания за получаване на Овърдрафт

Всяка банка е с различни условия за отпускане на кредити съгласно своята политика и в зависимост от текущата оферта която предлага. Не е задължително да сме „нов клиент” на определена банка, за да получим Овърдрафт.

Банките обикновено изискват да получаваме заплатата си или друг доход по сметка на същата сметка. Изисква се да сме получавали поне 3 месеца заплатата си по тази сметка. Друг вариант е да подпишем рамков договор, при който се изисква да сме получавали само 1 заплата по тази сметка.

 

Годишната лихва, която се плаща на банката е от 13 до 15 %.Тъй като овърдрафт кредит се отпуска бързо таксата за отпускане е минимална. Някои банки не начисляват такава.

Кое е по-добре – овърдрафт или друг вид кредит?

Съществува разнообразие от кредитни продукт за различни нужди. В ролята си на буфер, овърдрафт, е винаги наличен когато нашите средства свършат. Например може да се нуждаем от потребителски кредит поради различни причини – липса на време или финансова възможност. Бързите кредити в такъв случай са разумен избор за нас при нужда от финансиране на по-сериозни разходи.

Един от недостатъците при банковите потребителски кредити, а също и при овърдрафта, е изискването за трудов договор и нуждата от доказване на определен доход под формата на трудово възнаграждение. Бързите кредити могат да се определят като заместители на потребителските, тъй като при тях тези изисквания са до голяма степен облекчени.

Изисквания за овърдрафт кредит

Една от  главните условия за овърдрафт кредит е да има наличие на постъпления по нашата сметка всеки месец. Тези постъпления идват най-често от заплата или пенсия.

При услугата овърдрафт ни се начисляват лихви, само върху сумата, която сме ползвали. Овърдрафт кредит се погасява веднага в момента, когато в сметката ни постъпва парична сума.

Едно от най-важните изисквания на овърдрафт кредит е да имаме открита разплащателна сметка в банката,  където ни се превежда нашата заплата или пенсия. Не можем да ползваме услугата овръдрафт, ако имаме запор на сметката.

Овърдрафт кредитите траят определен период. Обаче ако никоя от двете страни не предяви желание за прекратяване на договора, той автоматично се подновява.