Какво е отворен кредит?

  • 25 мар. 2019
otvoren-kredit

Ако сте ходили до офис на някоя банка, за да се интересувате какви са опциите ви да поискате заем (потребителски, ипотечен или бърз), най-вероятно от банката или кредитната компания са ви предложили да помислите и за вариант на отворен (револвиращ, възобновяем) кредит.

Какво е отворен кредит?

За пръв път подобен кредит е предоставен от вече несъществуващата верига магазини Strawbridge & Clothier. Идеята на собствениците на магазините била да предоставят на своите клиенти възможност да използват т. нар. отворена кредитна линия. Така клиентите на магазина можели да пазаруват на кредит, а след като възстановят част от похарчената сума отново им бил предоставян кредит за пазаруване.

По-късно този начин за кредитиране се възприел и от банките и те започнали да предоставят кредит, който нарекли „револвиращ” или „отворен”. С други думи… Револвиращ кредит е вид потребителски кредит, който за разлика от останалите видове заеми няма точно фиксиран брой плащания.

При кандидатстване за такъв вид кредит, кредитополучателят получава заем в определен размер, който може да усвои частично или изцяло. Това, което отличава отворения заем от останалите кредитни инструменти е, че при него всеки месец се погасяват лихви единствено върху използваната част от кредита.

Объркахте ли се? Ето ви пример!

Отивате във вашата банка и кандидатствате за отворен кредит. Всички документи са ви наред, коректни платци сте и заема ви е отпуснат. Оттам нататък вие можете да се разпореждате с парите си както ви харесва. Можете да не използвате веднага кредита, можете да го използвате частично или да го изтеглите изцяло… вие си решавате.

Ако не ползвате кредита и не бързате да теглите от него, на следващия месец лихва не ви се начислява (освен ако при подписване на документите не сте се съгласили да плащате някакви допълнителни такси).

Ако теглите от него, то на следващия месец дължите задължителна лихва и погасителна вноска ЕДИНСТВЕНО върху сумата, която сте изтеглили. След като погасите част от изразходваните средства, сумата по кредита ви се възобновява. Затова и този вид кредит се нарича още и „възобновяем”.

Как се отпуска отворен кредит?

Още в началото споменахме, че револвиращия (отворен) кредит е вид потребителки заем. Това означава, че и процедурата по отпускането му не се различава особено много от процедурата, през която трябва да преминете при кандидатстване за потребителски кредит.

След като се информирате какво е отворен кредит и решите, че имате нужда точно от този вид кредитиране, трябва да посетите вашата банка и да подадете стандартно заявление за заем. Кредитната институция ще провери кредитната ви история и ще определи размера на кредита ви в зависимост от вашите нужди и от възможностите ви за обслужването му.

Отвореният заем не е обвързан с определен вид покупка, от вас не се изисква да посочите за какво ще го използвате, не се изисква да предоставите гарант по заема и най-важното – обикновено няма твърдо фиксиран период, в който трябва да го погасите.

Усвояването на кредита обикновено става чрез специално издадена кредитна (револвираща) карта от банката, с която можете да разполагате с парите си както и когато намерите за нужно.

Кой може да се възползва от този вид кредитиране?

Този кредитен продукт е предназначен за всеки, който реши, че иска да се възползва от него. Условията са напълно стандартни. Кредитоискателят трябва да има валидна лична карта, да може да предостави документ, че има постоянни доходи и да подаде заявление за отворен кредит.

Какви са предимствата на отворения кредит?

В своята същност, револвиращият (отворен) кредит е един изключително гъвкав финансов инструмент, който ви позволява да разполагате с допълнителни средства, без да се налага всеки път да теглите нов заем.

Можете да се възползвате от този вид кредит многократно и без да се притеснявате, че трябва да внесете определена сума по него на точно фиксирана дата. Отвореният кредит затова се нарича „отворен”, тъй като вие сами определяте кога и колко пари на месец да внасяте за погасяването му.

Плащанията по кредита се извършват само въз основа на сумата, която действително сте изтеглили и използвали за месеца, плюс лихвите върху нея.

Ако не пропускате вноски и сте коректни, сумата по заема ви се възобновява и вие можете отново да я използвате за определения период от време, за който сте се договорили с банката.

Тъй като заема се усвоява чрез карта, това ви дава възможност да имате достъп до средствата 24/7 и да ги харчите както и за каквото искате.

При отворен кредит имате опцията да погасявате заема с течение на времето (като внасяте минималната вноска по кредита), да погасявате лихвата и главницата или да го изплатите изцяло.

Какви са разновидностите на отворения кредит?

 

Кредитни карти

Кредитните карти, които се предоставят от почти всички банки са типичен пример за отворен (револвиращ) кредит. Какво означава това?

Отивате в банката и искате кредитна карта с да речем лимит от 3000 лв. Тъй като получавате добър месечен доход, нямате просрочия по други задължения, вие отговаряте на условията на банката и тя ви предоставя желаната кредитна карта. Ако картата ви е револвираща, вие имате възможност да погасявате или само минималната месечна вноска, или да погасявате минималната месечна вноска, плюс лихвите, комисионните и таксите.

Да погасявате само минималната месечна вноска обаче не е много добро решение, тъй като лихвата по главницата, която ще ви бъде начислена няма да е никак малка.

Иначе принципът за опериране с револвиращите кредитни карти е същият като при отворения кредит. Имате определена финансова сума, отпусната ви от банката под формата на заем, вие определяте кога и в какъв размер ще погасявате заема и ако сте коректни платци и внасяте вноските си редовно сумата по кредита се възстановява и можете да го ползвате отново.

otvoren-kredit2

Любопитно!

За пръв път кредитни карти започват да се използват през 1946 г. в САЩ, когато банкер от Бруклин на име Джон Бигинг пуска картите Charg-It. Тези карти можело да бъдат използвани единствено на местно ниво и само от хора, които имат сметка в банката на Бининг. Няколко години по-късно Нюйоркската националната банка пуска за своите клиенти собствена карта, но и този вид карти били предназначени да се използват единствено на местно ниво и от клиенти на банката.

Първата кредитна карта предназначена за широка употреба е Diners Club Card, която е въведена през 1950 г. и с нея е можело да се извършват плащания в магазини и заведения. Неудобството при използването на Diners Club Card било, че изразходваната сума от нея е трябвало да бъде погасена изцяло още на следващия месец.

През 1958 г. се появява American Express, с която на практика се поставя и началото на револвиращите кредитни карти. Вместо да налагат изисквания сметките да се плащат изцяло на следващия месец, от American Express предоставят револвиращ (отворен) кредит, което позволява на картодържателите да погасяват задълженията си по удобен за тях начин.

Овърдрафт

Овърдрафтът е вид финансов продукт, който доста се доближава до отворения кредит. Разликата между тези два продукта се състои в това, че овърдрафтът е одобрен от вашата банка лимит, който можете да използвате, ако средствата от дебитната ви карта са недостатъчни или паднат под нулата.

Обикновено този вид кредит се отпуска от банката, през която минават парите от заплатата ви и за да се възползвате от него трябва да имате одобрението на кредитната институция. Размерът, в който се предоставя овърдрафт е по усмотрение на банката, която за да определи сумата, която може да ви предостави взима под внимание какви са доходите ви, каква е кредитната ви история, какъв трудов стаж имате и т. н.

Начинът, по който можете да усвоявате и погасявате овърдрафта е почти идентичен с този при отворения кредит… Вие сами определяте как, колко и кога ще го използвате и дължите лихви единствено за периода, в който сте ползвали средства от него.

Разликата между двата финансови продукта е, че докато при отворения кредит периода за погасяване може да е по-дълъг, то при овърдрафта времето за погасяване е по-кратко (обикновено до 12 месеца).

Любопитно!

Първият овърдрафт е бил предоставен през 1728 г. от Кралската банка на Шотландия на търговец на име Уилям Хог. Той имал дългове, които натрупал заради забавени от клиенти плащания и успял да се споразумее с банката да му позволи да използва пари, които на практика нямал. Така успял да изплати всичките си дългове навреме, преди да получи плащания. Така де факто той станал първият получател на кредит в света.

Какви са недостатъците на възобновяемия заем?

Наред с предимствата, напълно логично е отвореният кредит да има и някой недостатъци. Затова и нашият съвет е преди да се втурнете към първата банка и да поискате револвиращ кредит, първо да се информирате какво е отворен кредит и да си дадете сметка дали този финансов продукт е подходящ за вас.

За какво става дума?

otvoren-kredit3

Трябва да сте напълно наясно дали ще имате финансовата възможност да се справите с вноските по кредита, тъй като отворените заеми се предоставят при по-високи лихви. Ако не сте напълно убедени, че ще успеете, по-доброто решение е да потърсите стандартен потребителски кредит.

Добре е да имате предвид и че ако не погасявате кредита си редовно, банката има право да блокира сметката ви и да не можете да използвате средствата в нея. При нередовно погасяване на заема подлежите на санкции, които включват освен блокиране на сметката и начисления на наказателни лихви.

Ако решите да погасявате само минималните месечни лихви по кредита, лихвите, които ще ви бъдат начислявани върху останалата сума могат да бъдат доста високи.

За какво да внимавате, когато кандидатствате за револвиращ (отворен) заем?

Стандартно, първият съвет, които даваме за всички видове кредити е да внимавате какво подписвате. Няма нищо по-важно от това да сте напълно наясно какви са вашите задължения и какви са задълженията на кредитора.

Затова, без значение дали сте се спрели на отворен кредит или на друг вид кредит, винаги четете внимателно какво пише в договора и ако не разбирате нещо питайте.

Обърнете внимание (особено ако искате възобновяем заем) дали можете да използвате револвиращата си кредитна карта, за да пазарувате с магазини и да плащате сметки в заведения, тъй като не всички банки гарантират подобни възможности.

Информирайте се и дали ако не използвате отпуснатия кредит веднага ще ви бъдат начислени някакви допълнителни такси като такса ангажимент или друго. Казваме това, тъй като въпреки, че ако не теглите веднага сумата от кредита и лихва не ви се начислява, в условията на някой от банките присъства задължително плащане на различни такси.

Внимателно се запознайте с размера на глобите и наказателните лихви, които ще ви начислят от банката, ако поради някаква причина не успеете да погасявате редовно заема си. Попитайте също така дали ще дължите такси, ако теглите от терминал или ако решите да погасите заема си предсрочно.

Задължително обърнете внимание дали при отпускане на заема можете да се възползвате от гратисен период (обикновено повечето банки предоставят такъв и той е до 45 дни) и дали имате право да се възползвате от промоционални лихви.

Не забравяйте…

Вие имате правото да:

  • да поискате преди подписване на договора за кредит да ви бъде предоставена цялата необходима информация, за да сте наясно какво точно подписвате;
  • ако след подписване на договора решите, че условията по него ви притесняват, можете да се откажете от заема в срок до 14 дни от датата на сключването му. Ако спазите този срок не дължите неустойка по договора (освен, ако в условията на договора не сте се съгласили с друго).
  • ако нещо ви притеснява или не разбирате какво е отворен кредит да потърсите кредитен консултант и да поискате да ви бъдат разяснени всички точки, които не разбирате напълно.

Дали револвиращия кредит е добро решение за кредит?

На този въпрос сами трябва да си отговорите, като обмислите кои са най-удачните варианти за вашите нужди и финансовите ви възможности. Ако все пак се нуждаете и от нашия съвет, ние можем да ви кажем следното…

otvoren-kredit4

Отвореният кредит е един от най-гъвкавите финансови продукти, който ви дава спокойствието, че винаги, когато имате нужда от финансови средства е достатъчно просто да слезете до най-близкия банкомат и да изтеглите колкото са ви нужни. Тази свобода обаче си има цена и ако не можете да погасявате заема си редовно санкциите и наказателните лихви могат да съсипят семейния ви бюджет.

Свободата, която дава отворения кредит понякога е криво разбрана от голяма част от клиентите, които смятат, че могат да ползват кредит постоянно и да плащат само минималните месечни лихви. Ако и вие смятате така, тогава определено този вид кредит не е за вас, тъй като ако плащате само минималните лихви скоро ще натрупате задължения по главницата, с които ще ви е трудно да се справите.

Ако обаче сте напълно коректни и редовно погасявате дължимите си месечни вноски плюс разходите по използваната сума, тогава, използвайки отворен кредит вие не само ще пестите от времето си, тъй като няма да ви се налага да теглите нов заем всеки път, в който това ви се налага, но и ще можете сами да планирате как и кога да погасявате задълженията си.