Какво е главница по кредит?

  • 16 окт. 2019
glavnica-po-kredit

Ако се нуждаете от финансова помощ и подкрепа и се обърнете към банка или кредитна компания, за да ги получите, вие на практика ставате заемополучател, защото сте взели заем/кредит. Вземете ли заем, без значение дали той е бърз, ипотечен, фирмен или потребителски, вие трябва всеки месец да извършвате плащания по него, за да можете да го погасите в договорените с кредитора срокове.

Кои са основните плащания по кредита?

Ако направим една разбивка по плана за изплащане на кредита се вижда, че плащанията са разделени на две основни части:

Какво е главница по кредит?

Главница се нарича сумата, която сте поискали от кредитора и която той ви е отпуснал.

Защо тогава не връщате точно толкова пари, колкото сте взели, а трябва да плащате и лихва върху главницата?

Тъй като това са пари, които сте взели на заем, кредиторът ви начислява лихва върху основната сума (главницата) като един вид компенсация, че не може да си използва парите за определен период от време.

Лихвите се изчисляват на база остатъкът от главницата.

Главница спрямо лихва

Първоначалните лихвени плащания често се структурират като процент от главницата. Каква ще е лихвата зависи както от политиката на кредитора, така и от ГПР, от допълнителните разходи и такси (ако има такива), а често пъти се взема под внимание и кредитната ви история, както и размера на основната сума, която сте поискали.

Добре е да знаете… Общата сума, която ще платите по главницата по кредита ви не се променя, защото това е точната сума, която сте заели от кредитора. Но общата лихва може да варира през целия срок на кредита в зависимост от срока на заема и месечните вноски.

Как се изплаща главница по кредит?

Ако изплащате кредит в по-голям размер, през първите месеци по-голямата част от минималното месечно плащане, което трябва да направите ще бъде към лихвата, а една по-малка част ще отива към вноската по главницата. Това е така, тъй като колкото по-голям е размерът на главницата, толкова по-високи са и лихвите, а дължимата лихва се плаща първо. С минаването на месеците, това съотношение се променя и вие ще плащате все по-ниски лихви, и все по-голям дял от главницата по кредита.

Например: Взели сте заем от 1000 лв. за срок от една година при месечна вноска от 88,85 лв. През първия месец, в който сте разполагали със заема обаче се е натрупала лихва върху главницата на базата на месечния лихвен процент в размер на 1%. Този процент се прибавя към остатъка от сумата, която дължите. Или казано по друг начин… През първия месец, от общата сума на месечната вноска от 88,85 лв. 10 лева ще отидат за погасяване на лихвата върху главницата, а 78,85 лв., ще отидат за вноска главница.

С всеки изминал месец, в който правите плащания по месечните си вноски, лихвата, която плащате ще намалява, а вноската по главницата ще се увеличава, така че в края на срока (в конкретния пример) лихвата ще е в размер от 0,88 лв., а вноската по главницата ще е 87,96.

Заедно с увеличаването на вноската по главницата се намалява и нейния остатък, което се нарича още „амортизация на главница”.

glavnica-po-kredit2

Как се изчислява главница по кредит?

Всъщност, не е толкова сложно да се изчисли остатъка по главницата. Можете да пресметнете и сами, като от размера на месечната вноска извадите лихвата по главницата за месеца. Сумата, която остане отива за намаляване остатъка от главницата.

Например: При заем от 1000 лв. с месечна вноска от 88,85 лв., от която през първия месец на изплащането на кредита 10 лв. отиват за месечната лихва, а 78,85 лв. отиват за вноска по главницата, остатъкът от главницата, който трябва да върнете 921,15 лв. (1000 – 78,85 = 912,15 лв.).

Когато дойде следващото плащане, този остатък от главницата (921,15 лв.) е в основата на формирането на лихвата, която трябва да платите. И тъй като остатъкът от главницата намалява с всеки следващ месец, размерът на лихвата също намалява (процентът на месечната лихва е същият, но остатъкът от главницата е намалял, а това означава, че и размерът на лихвата върху главницата намалява).

И понеже месечната вноска си е константна до края на срока на погасяване, по-голямата част от нея вече отива към погасяване на главницата, а по-малка част към погасяване на лихвата върху главницата.

Ако пък не ви се смята и пресмята, има и още по-лесен начин, за изчисляване на главницата по кредита. Просто трябва да откриете кредитен калкулатор (в Мрежата има достатъчно такива), да въведете размера на кредита, срока на погасяване и % месечна лихва и ще получите подробен погасителен план, в който са посочени точните суми, които трябва да платите като лихва, вноските по главницата, остатъкът по главницата и т. н., и т. н.

И още нещо… Без значение какъв вид и колко голям кредит сте взели, кредиторът е задължен при сключването на договора да ви предостави подробен погасителен план, в който по месеци са описани:

  • размера на месечната вноска
  • лихвата по главницата
  • вноската по главницата
  • остатъкът от главницата
  • датите на падежа

Така, че ако срещате някакви затруднения да изчислите колко ви остава да платите по главницата, можете лесно да разберете като разгледате подробния погасителен план, който от банката или кредитната компания са ви предоставили.

Какви промени могат или не могат да възникнат?

Една доста голяма част от потребителите задават въпросите: „Мога ли да платя само остатъка от главницата или само лихвите върху главницата?

glavnica-po-kredit3

Ако и вие се питате същото, ето какво можем да ви отговорим:

Почти всички кредитори позволяват да бъдат извършвани допълнителни плащания по главницата с цел по-бързо погасяване на заема. Изплащането на главницата намалява общата сума на лихвата, тъй като тя, както вече споменахме се изчислява на база остатъка от главницата.

Ако изплатите главницата, това означава ли, че няма да плащате и лихвата?

Не точно! Лихвата се изчислява върху остатъка от главницата (взема се средно салдо за определен период от време). Дори и да изплатите главницата, все още може да ви се наложи да платите лихва за последния месец. Освен това, при предсрочно погасяване на заема (ако той е с фиксирана лихва) в момента на погасяването ще дължите и наказателна лихва от 1%, ако до края на погасяването на кредита остава повече от година и 0,5%, ако до края остават по-малко месеци.

Да изплатите само лихвата пък изобщо не е във ваш интерес, тъй като с изплащането ѝ остатъкът от главницата няма да намалее по никакъв начин.