Как да платя?
Запишете номер на договор или ЕГН като причина за плащане.
ИзиПей КИН: 6765350237
easypay
Банкова сметка:
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG68FINV91501016892097
Получател: Стик Кредит АД