Ай кредит дава съвети за бързите онлайн кредити

  • 08 февр. 2017
бързи кредити онлайн

Напоследък онлайн кредитирането е основният източник на доходи до заплата на голяма част от българите. Причините са най-различни. Има хора, които теглят дребни суми до плата. Има и такива, които искат да си купят нещо за дома, а нямат накуп толкова пари. Не са изключение и кредитите, които се използват за пътувания и почивки.

Една от основните причини тези кредити да са предпочитани е, че те позволяваст достъп до пари за минути, без каквото и да е обезпечение.

Както всяка онлайн услуга, така и да онлайн заемите, крият своите рискове. Ако сте решили да се възползвате от услугите на компания за бързи кредити, то тогава прочетете следващите съвети, те са важни за Вас!

  1. Регистрация в БНБ

Всички компании, които предлагат бързи кредити, включително и в онлайн пространството трябва да са регистрирани в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ. Обикновено кредитните компании публикуват информация за регистрацията на уеб сайта си, а понякога дори сканират удостоверението, което им е издадено от БНБ.

  1. Отговорни пред законите на България

Финансовите институции са отговорни пред законите на Република България и носят отговорност за действията си. Тяхната дейност се регулира от управление „Банков надзор“ на БНБ. Потребителите също така могат да се обръщат и към КЗП, КЗЛД, КЗК, в случай на нарушение на съответните закони . Тези институции са длъжни да спазват Закона за потребителският кредит /ЗПК/. Фирмите, които предлагат интернет кредити трябва да спазват и Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние ЗПФУР/.

  1. Администратор на лични данни

Компанията, която предлага онлайн заеми трябва да е регистрирана като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни в Република България.

  1. Прозрачност в комуникацията

Трябва да има прозрачност в комуникацията с хората, които се свързват с Вас и отпускат заемa.Те трябва да се откриват лесно, ако решите да ги потърсите. Да ви се представят, когато се свържете с тях или те с Вас. Някои сайтове дори предлагат снимки на персонала си. Разгледайте ги. Това ще ви даде ясна представа с кого точно разговаряте.

  1. Пълна информация за кредита

Служителите, които осъществяват контакт с Вас по телефона имат правомощията да Ви дадат пълна информация за кредита, за който кандидатствате. Разпитайте ги без притеснение.

  1. Форми за обратна връзка

Онлайн кредитните компании предлагат форми за обратна връзка в сайтовете си и телефонен номер за връзка с тях. Използвайте тази нформация.

  1. Произволни хора дават пари

Кредитните компании, които отпускат заеми онлайн не работят с произволни хора, които идват и Ви дават някакви пари. Парите се получават по сметка в банка, от куриер или ако при Вас идва човек, то той трябва да Ви представи документ, че е оторизиран да представлява компанията, от която получавате заема.

  1. Някой Ви заплашва

Никой няма право да ви заплашва и да извършва посегателство над Вас в случай че се забавите с плащането на вноска. Служителите на кредитните компании могат само да Ви напомнят за задължението, да Ви предупредят за последиците от неплащане, както и да Ви информират за начислените наказателни лихви.

  1. Конфиденциалност

Всички финансови институции, включително и тези, които развиват онлайн дейност, са длъжни да спазват конфиденциалност по отношение на личните Ви данни. В противен случай подлежат на сакнции от КЗЛД. Тези фирми обикновено публикуват удостоверението от КЗЛД, което ги идентифицира като Администратор на лични данни.