potrebitelski-kredit-kakvo-da-znaem

Какво трябва да знаем за потребителските кредити?

Потребителските кредити са най-търсени на пазара, защото могат да се ползват за покупка на широк кръг стоки и услуги. Тези кредити могат да бъдат насочени също така и за осигуряване на свежи пари и обединяване на съществуващи други кредитни задължения. Те могат да бъдат взети от банкови и небанкови кредитни институции, в зависимост от търсените от кредитоискателя условия. Към тези кредитни продукти се причисляват и т.нар. целеви кредити, които са с определен фокус, напр. пенсионери, студенти, хора със свободни професии, хора с по-високи доходи и т.н.

Основните неща, които трябва да се знаят от кредитоискателите по отношение на потребителските кредити, са изложени по-долу.

  1. Как да преценя оскъпяването на потребителския кредит?

Всъщност тази информация се дава от годишния процент на разходите, а не от лихвата. Така наречения ГПР включва всички видове разходи, свързани с кандидатстването, управлението и погасяването на кредита, така че чрез него можете да сравнявате и различни предложения за заем, ако имате повече от една опция. Ето защо кредитните организации са задължени да предоставят като предварителна информация именно ГПР по заемите, които отпускат.

  1. Как да избера срока на кредита?

По принцип банковите организации имат по-гъвкави схеми за кредитиране по отношение на видовете кредити в сравнение с небанковите кредитни организации. Принципът навсякъде обаче е един и същ – колкото по-кратък е срокът за връщане на кредита, толкова е по-„евтин” за вас кредитът. Ако обаче погасителната вноска е твърде висока и не може да си я позволите, то може би ще се спрете на вариант за по-дългосрочно изплащане на кредита, но с по-ниска вноска.

  1. Мога ли да получа информация за кредита си преди подписването на договора?

Банките са длъжни да предоставят преддоговорна информация, в която са описани основните параметри на заема. Като минимум този документ трябва да съдържа ГПР, размера на месечните вноски и общия размер на кредита. Много от небанковите кредитни институции също въведоха такава практика.

  1. Какво е важно да следя в договора за отпускане на кредит?

Извън основната информация за кредита, която описахме по-горе, е важно да се информирате за още няколко детайла около вашия заем. На първо място това е изискването на кредитната институция при непогасяване на кредита. Основно тук има две опции – кредитът да стане предсрочно изискуем или условията по него сериозно да се променят и той да стане много по-скъп за вас от първоначалния му вариант. Тази информация се съдържа или в договора или на сайта на съответната кредитна компания (последното важи за небанковите кредитни организации). Другата основна подробност, която трябва да проследим относно нашия кредит, е при предсрочно погасяване дали ще дължим някакви допълнителни такси.

Повече информация относно кредитите можете да откриете на страниците на Стик Кредит – вашият кредитен партньор!