Какво означава да имаш „ лоша кредитна история ”?

  • 09 юли 2018
Какво означава да имаш лоша кредитна история

Имате нужда от финансови средства и решавате да се обърнете към някоя банкова или небанкова финансова организация. Заявявате желанието си и очаквате, че кредит ще ви бъде отпуснат, но от финансовата институция ви отказват и вие се питате защо.

А отговорът е много простичък – вие имате лоша кредитна история!

Какво е лоша кредитна история?

Най-общо казано, лоша кредитна история или лошо кредитно досие означава, че при предишен усвоен от вас банков или бърз кредит сте забавяли плащания и това се е отразило в досието ви.

Какво е кредитно досие?

Кредитно досие има всеки, които е кандидатствал за заем. Досието се създава автоматично в момента, в който се изтегли първия заем, а данните от това досие се обновяват и се съхраняват в Централния кредитен регистър към БНБ.

Какво е Централен кредитен регистър?

ЦКР е национална база данни към Българска Народна Банка (централната банка на Република България), в която се съхранява информация за заемите и лицата, на които са отпускани от банковите институции и кредитните компании.

Данните, които се съхраняват в ЦКР включват размера на заема, дали имате забавяния по кредита, дали срещу вас има заведени дела за непогасени предходни задължения и т. н.

Кой има достъп на тази информация и съответно до кредитното ви досие?

Всички банки и небанкови финансови компании разполагат с достъп до базата данни в ЦКР и в момента, в който кандидатствате за заем извършват задължителна проверка на досието ви.

Ако нямате забавяния по предходни плащания вероятността да получите нов заем е много голяма, но ако имате пропуснати вноски, шансът да ви бъде отпуснат кредит е много минимален, защото вие вече имате лоша кредитна история.

Какво можете да направите, ако сте с лоша кредитна история?

Ако имате просрочвания по кредита с една – две вноски, може би имате шанс някоя финансова институция да ви отпусне кредит. Трудно е, но има някакви шансове.

Ако обаче имате повече пропуснати плащания, никоя банка или кредитна компания няма да ви предостави заем и тогава единственото, което можете да направите е да чакате кредитното ви досие да се „изчисти”.

Ако погасите заема си, ще можете ли да изчистите досието си и да вземете нов заем?

Не! Дори и да погасите всичките си задължения, няма да ви бъде отпуснат заем, тъй като данните, които се взимат при кандидатстването имат срок от 5 години давност.

Това означава, че ако имате лоша кредитна история, дори и да погасите всички забавени вноски по кредита си, ще трябва да изчакате 5 години, за да кандидатствате и да имате шанс да ви бъде отпуснат заем.