Интервю със Светлин Събев – Управител в Stikcredit

  • 22 окт. 2018
svetlin-upravitel-stikcredit

Каква е историята на Stikcredit?

Компанията Stikcredit е учредена през 2013г. в България и се ръководи от амбициозен екип с богат опит в областта на микрокредитирането. Ние запълнихме важна дупка в предоставянето на качествени финансови услуги в определени райони на страната и в рамките на първата си година отговорихме на очакванията на първите си 1 000 клиента. Пет години по-късно нашите клиенти наброяват над 25 000.

През 2017г. компанията започна да функционира и онлайн като с бързи темпове зае водещи позиции в интернет кредитирането. Ние успешно се трансформирахме във високо технологична финансова структура, което ни позволи да достигнем до по-широк кръг от хора , на които да предложим по-добро обслужване. Сега нашите клиенти могат да получат необходимата им сума във всяка точка на България.

Какво предлагате на клиентите си?

Ние отпускаме заеми на стойност до 2 000 лева в нашите офиси или чрез нашият уебсайт. Нашите клиенти получават много повече от един паричен заем:

  • те получават гъвкаво и бързо финансиране като избират точната сума, която им е необходима и определят точния срок, за който да я върнат.
  • получават ясни и прозрачни условия. Ние винаги изчисляваме точната сума, която трябва да се върне, която включва цялото оскъпяване по заема. Не променяме договорения лихвен процент през периода на заема. Не начисляваме каквито и да било такси за разглеждане на искането за заем.

Част от хората се притесняват, че напоследък пазара се наводни с кредитни къщи, и им е трудно да изберат сериозна такава? Как ще ги успокоите?

Вярно е, че през последните години в сектора за микрокредитиране се наблюдава голям ръст на участниците и дори още по-голям на имитаторите.

Легалните компании за микрокредитиране подлежат на задължително вписване в регистъра на финансовите институции към Българска Народна Банка и подлежат на строг регистрационен режим.

Необходимо е клиентите да се убедят, че номерът на Удостоверението за вписване в регистъра, който компанията трябва да разположи на своята страница и във всеки офис, е вписан в регистъра към БНБ.

Също така всяка компания задължително следва да предостави безвъзмездно на своите клиенти информация за своите общи условия и образец на договор. Клиента има право да поиска допълни разяснения относно условията от служителите.

Клиентите трябва да внимават и за хитрости при предоставянето на преддоговорна и договорна информация. Нормативният регламент задължава всички финансови институции да предоставят своите условия по ясно четим начин, като шрифтът на предоставената документация трябва да бъде не по-малък от 12. Предоставянето на информация със ситен шрифт или избелели редове е индикация за измама.

Светлин Събев - Управител Stikcredit.bg

Как предлагате толкова добри условия на вашите кредити?

Нашата компания е изградена на базата на високотехнологична инфраструктура, като същевременно с това в нашите управленски процеси сме интегрирали и най-добрите практики по управление на риска. Съвкупността от тези компоненти води до ефикасно управление на компанията и спестявания от оперативна дейност, които ние, като съвестни партньори, прехвърляме и на своите клиенти.

Вашата формула за успех е …..?

Нашата формула за успех е изключително опростена: ние сме изцяло обърнати към клиента и се ръководим от безкомпромисен стремеж да предоставим услуга от най-високо качество.

Кое ви прави уникални и ви отличава? За какво се гордеете?

Гордеем се с плоската и гъвкава структура на управление, на която е изградена компанията. Това ни позволява да отговаряме на променящите се нужди на пазара в изключително кратки срокове и е гаранция за предоставянето на услуга от най-високо качество на нашите клиенти.

Какво бихте казали на клиентите си – настоящи и бъдещи?

Бихме им казали, че те са основната движеща сила зад силното развитие на компанията, тъй като високите им очаквания ни мотивират никога да не спираме своето развитие и ние винаги ще се стремим да оправдаем тяхното доверие.