Какво означава – IBAN?

IBAN е съкращение на „International Bank Account Number“ или в превод на български – Международен номер на банкова сметка. Това е стандартен международен формат, използван за идентификация на банкови сметки от различни страни. Системата е разработена с цел улесняване на прехвърлянето на пари между банките, особено за международни трансакции.

Целта на IBAN е да се намали риска от грешки при прехвърляне на средства. Като се използва уникален и стандартизиран номер, се облекчава процесът на прехвърляне на пари и се намалява вероятността от грешки при въвеждане на номера на сметката.

Пример как изглежда български IBAN номер
Може би ще ти е интересно да научиш, че IBAN номерът, не замества наличието на идентификатор на твоята сметка. Например, твоята разплащателна сметка в твоята банка, може да е регистрирана под номер 8880132444, а към нея е асоцииран конкретен IBAN номер. Така, когато банката извършва операции в своята система, тя ще се обръща към твоята сметка с ID 8880132444, а не към конкретният ти IBAN номер.

Защо е създаден IBAN номера?

Преди въвеждането на IBAN, прехвърлянето на пари между различни страни често беше бавно и податливо към грешки, тъй като различните страни използваха различни формати за номера на банкови сметки. Това водеше до грешки при въвеждането и обработването на номерата на сметките, което можеше да доведе до забавяне или грешки при прехвърляне на пари.

IBAN предоставя стандартизиран и ясен формат, който идентифицира държавата, банката и индивидуалната сметка по уникален начин. Това намалява вероятността от грешки при въвеждане на номера на сметката и улеснява обработката на трансакциите, което означава, че плащанията могат да се обработват по-бързо и по-ефективно.

IBAN има и друго полезно действие и това е, че помага за предотвратяване на измами и злоупотреби с финансовата система, като улеснява проследяването и идентифицирането на трансакциите.

Кой използва IBAN и къде?

IBAN първоначално се използва за разплащания между банките в еврозоната. В последствие неговата употреба добива по-широка популярност и сега се използва в над 70 страни по света.

Банките използват IBAN номера за обработка на международните трансакции. Физически и юридически лица също използват IBAN номера, когато пращат или получават международни плащания.

Когато едно лице праща пари на друго лице в различна страна, то трябва да предостави IBAN на получателя на своята банка, за да може трансакцията да бъде обработена. Също така, когато едно лице получава пари от чужбина, то трябва да предостави своя IBAN на изпращащата страна.

Любопитен факт: САЩ са една от основните страни в света, която не използва IBAN системата.

Как се генерира IBAN?

Номера се генерира по специфичен формат, който включва следните елементи:

  • Код на страната: Две букви, които идентифицират страната, в която се намира банката. За България този код е BG.
  • Проверочни цифри: Две цифри, които се изчисляват по специален алгоритъм и служат за проверка на валидността на номера.
  • Базовият номер на банковата сметка (BBAN): Това е съществуващият номер на банковата сметка, преобразуван във формат, който може да включва водещи нули, кода на банката и кода на клоновете на банката, ако е приложимо.

Процесът на генериране на IBAN зависи от специфичните изисквания на всяка страна, но обикновено включва преобразуване на BBAN в формат, който отговаря на международните стандарти.

Когато се генерира IBAN, съществуващият BBAN се преобразува в стандартен формат, след което се добавят кодът на страната и проверочните цифри. Проверочните цифри се изчисляват с помощта на специален алгоритъм, който използва всички други елементи на IBAN.

Пример за IBAN в България

BG68FINV91501016892097

Код на държавата

BG

Контролни цифри

68

Банков код

FINV

Код на клона

9150

Вид сметка

10

Номер на банкова сметка

16892097

Примери за IBAN в други държави:

Австрия – AT483200000080155900

Белгия – BE71096231456969

Сейшели – SC52BAHL01039004569880123456USD

Схема на IBAN генериране:

Схема за генериране на IBAN номер

За какво ми е нужен IBAN?

IBAN е необходим за различни ситуации, особено когато става въпрос за международни банкови транзакции. Ето няколко примера:

  • Получаване на международни плащания: Ако очакваш плащане от човек или организация в друга страна, ще трябва да предоставиш твоя IBAN, така че плащането да може да бъде изпратено към твоята банкова сметка.
  • Изпращане на международни плащания: Ако искаш да изпратиш пари на човек или организация в друга страна, ще ти трябва IBAN на получателя, за да може трансакцията да бъде обработена.
  • Международни директни дебити: Ако имаш редовни плащания към човек или организация в друга страна, например ако плащаш наем за недвижим имот в чужбина, може да се изисква да предоставиш твоя IBAN.
  • Плащания в България: Някои банки в страната позволяват да превеждаш пари от една сметка в друга като използваш идентификатор на конкретната банкова сметка, клиентски номер или просто телефонен номер на получателя. Но това не е възможно при всички банки в страната и IBAN остава като единственият сигурен начин да преведеш пари от една банкова сметка към друга.

Накратко, ако искаш да използваш пълноценно българската банкова система, ще ти е нужен IBAN.

Ако имаш кредит в Стик Кредит, може да използваш плащане по банков път, за да платиш вноската си за кредит. За целта, трябва да вземеш IBAN номера на нашата банкова сметка от страницата ни за плащане. Това е само един от много начини, по които може да ни платиш.

Как да получа своя IBAN?

IBAN се предоставя от твоята банка и обикновено се генерира автоматично още при създаването на твоята банкова сметка. Тук са стъпките, които трябва да следваш, за да получиш IBAN, ако все още нямаш такъв:

  • Отвори си банкова сметка: Ако все още не притежаваш банкова сметка, ще трябва да си отвориш една в банка по избор. В процеса на отваряне на сметката, банката ще генерира IBAN за твоята нова сметка.
  • Провери твоята банкова информация: Ако вече имаш банкова сметка, банката ти трябва да е генерирала IBAN за нея. Може да намериш твоя IBAN, като провериш сметката си през твоето онлайн банкиране – обикновено IBAN-а е изписан непосредствено до или под името на конкретната сметка. Ако нямаш онлайн банкиране, провери банковото си извлечение – номерът трябва да е изписан най-горе на листа и да започва с BG.
  • Попитай твоята банка: Ако не можеш да немариш твоя IBAN или не си сигурен как да го намериш, можеш да поискаш съдействие директно от твоята банка.
Как да намериш своя IBAN

Важно: IBAN е чувствителна банкова информация. Трябва да бъдеш внимателен с кого споделяш номера и да го предоставяш само на доверени лица или институции. Не предоставяй IBAN-а си при случайно поискване.

Каква е разликата между IBAN и SWIFT кодовете?

Това са двата международно признати стандартизиращи метода за идентификация на банкови сметки при извършване на трансфер от една страна в друга – IBAN и SWIFT. Разликата между двете методики се крие в това, какво те идентифицират.

SWIFT кодът се използва за идентификация на конкретна банка по време на международна транзакция, докато IBAN се използва за идентификация на индивидуална сметка, участваща в международната транзакция. И двата метода играят съществена роля за плавното функциониране на международния финансов пазар.

Системата SWIFT предшества опитите за стандартизиране на международните банкови транзакции чрез IBAN. Тя продължава да бъде методът, чрез който се извършват повечето международни трансфери на средства. Една от основните причини за това е, че системата за съобщения SWIFT позволява на банките да споделят значително количество финансови данни.

Тези данни включват състоянието на сметката, дебитните и кредитните суми, както и подробности, свързани с прехвърлянето на пари. Банките често използват кода за идентификация на банката (BIC) вместо SWIFT кода. Въпреки това, двата са лесно заменими; и двата съдържат комбинация от букви и цифри и обикновено са между осем и единадесет символа дълги.

Как да проверя дали конкретен IBAN е валиден?

Ако ти е необходимо да провериш дали даден IBAN номер е валиден, или имаш съмнения за неговата валидност, може да направиш проверка през специализиран софтуер. Има много безплатни решения в интернет, в които трябва само да копираш въпросният номер и те ще ти кажат дали е валиден.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *