Лихва – дефиниция – финансов речник – stikcredit.bg

Лихва: дефиниция и значение

Лихвата представлява цена на заемен капитал и се изразява като процент от заемната сума.

Лихвата представлява цена на заемен капитал и се изразява като процент от заемната сума.

Лихвата е цена, която заемателят плаща на заемодателя за ползване на заемните средства.

Не губи време

Изтегли до 3000 лева изцяло онлайн – Стик Кредит АД

Синоним:

Процентна ставка

Примери за употреба на думата:

„Банката предложи да намали лихвата по кредита.“

„Лихвата на депозитите влияе върху доходността на спестяванията.“

„Лихвата се определя от пазарните условия и риска на заемателя.“

Вземи на заем до 3000 лева

    • С два клика
    • Погаси по всяко време
    • Изцяло онлайн
    • от Стик Кредит АД
Стик Кредит лендинг страница за бърз заем.

Научи още полезни финансови термини като посетиш нашият финансов речник